Seminarium med fokus på sjukvårdsfarmacin i anslutning till APLs årsstämma

Stockholm, den 26 april 2013; Onsdagen den 24 april höll APL årsstämma på Sheraton Hotell i Stockholm. I samband med bolagsstämman höll APL ett seminarium om individanpassad läkemedelsterapi inom den nya sjukvårdsfarmacin. Föredragshållarna representerade branschen, landsting och regering.

Vid årsstämman omvaldes styrelseordförande, Johan Assarsson, och samtliga ledamöter, Britt Hansson, Gunilla Högbom, Weche Rolfsen och Eugen Steiner.

2012 har varit ett mycket händelserikt år för APL. Inom affärsområdet Vård & Apotek har APL haft en kraftig omsättningsökning baserat på vunna landstingsaffärer där APL påbörjat sitt uppdrag att producera och leverera extemporeläkemedel till Västra Götalandsregionen och Stockholms Läns Landsting, SLL. Inom affärsområdet Life science har APL utökat sitt tjänsteerbjudande för att möta den hårda konkurrensen inom branschen. Försäljningen inom Life science ökade under 2012 med 9 %.

- Under 2012 har APL investerat och satsat mycket för att få in nya affärer, bland annat genom att bygga en helt ny anläggning för steril extempore i Kungens kurva som tillsammans med vår nya anläggning på Karolinska ska försörja sjukhusen i Stockholm med extemporeläkemedel, säger Eva Sjökvist Saers, VD på APL.

I samband med bolagsstämman höll APL ett välbesökt seminarium om ”Individanpassad läkemedelsterapi inom den nya sjukvårdsfarmacin – Tillsammans bidrar vi till bättre läkemedelsanvändning och patientsäkerhet”. Förändringarna på apoteksmarknaden är stora och det är mycket fokus på öppenvårdsapotek, men det har även hänt mycket inom slutenvården/sjukhusfarmacin med flera nya aktörer. Med anledning av detta tog APL initiativ till detta seminarium för att få möjlighet att diskutera hur vi gemensamt bidrar till en bättre läkemedelsanvändning med de tjänster vi erbjuder. Föredragshållarna som representerade branschen, landsting och regering delgav sina erfarenheter både som beställare och leverantör på denna relativt nya marknad.  

Bilder från APLs årsstämma och seminarium finns tillgängligt under pressbilder på APLs hemsida.

För mer information kontakta:
Eva Sjökvist Saers, VD, APL
Tel: 010 - 447 96 10, E-post: eva.sjokvistsaers@apl.se

Michael Brobjer, Chef affärsområde Life science/Marknad, APL

Tel: 010 - 447 96 11, E-post: michael.brobjer@apl.se

APL är en av Europas största tillverkare av extemporeläkemedel. APL är också en av de ledande kontraktstillverkarna inom life science i Sverige med resurser för utveckling, analys och tillverkning av läkemedel. APL har mer än 30 års erfarenhet av läkemedelsutveckling, 520 medarbetare och fyra produktionsanläggningar. Gemensamt för verksamheterna är att de bidrar till produkter som förbättrar eller räddar liv. Läs mer på www.apl.se

Taggar:

Dokument & länkar