Apotekets marginal får mer prisoberoende konstruktion

Apotekets marginal får mer prisoberoende konstruktion Apotekets handelsmarginal får en ny utformning från årsskiftet. Syftet är att konstruera en marginal som är mindre känslig för prisförändringar och mer ta hänsyn till den arbetsinsats som Apoteket gör. Den nya marginalkonstruktionen, som träder i kraft den 1 januari 2004, innebär en omfördelning där Apoteket får mer betalt för billiga produkter och mindre för dyrare. Apoteket har samtidigt begärt att få öka sin handelsmarginal med 325 miljoner kronor för nästa år, bland annat för att täcka ett vinsttapp till följd av reformen med utbyte av läkemedel och för att värdesäkra Apotekets kostnader för löneökningar. Läkemedelsförmånsnämnden (LFN) bedömer att Apoteket bör kompenseras för det inkomstbortfall som uppstått med anledning av utbyte av läkemedel. Däremot tillmötesgår LFN inte Apotekets övriga önskemål om höjning av marginalen, utan anser att marginalen ska höjas med 200 miljoner kronor på årsbasis. Höjningen innebär att en läkemedelsförpackning blir i snitt knappt 2,70 kronor dyrare. Höjningen av de billigaste läkemedlen stannar vid strax under 10 kronor per förpackning. - Det är bra att Apotekets ersättningen kopplas till vad bolaget faktiskt gör. Apoteket har också gjort ett bra jobb med utbytet av läkemedel och bör kompenseras för det, säger Ann-Christin Tauberman, generaldirektör på LFN. Arbetet med att byta ut läkemedel mot billigare kopior, som trädde i kraft i oktober 2002, har fått positiva effekter för samhället och Apotekets kunder. Dock inte för Apoteket självt. Den nuvarande marginalkonstruktionen premierar nämligen försäljning av dyra läkemedel framför billiga. Utbytena har lett till kraftiga prissänkningar då konkurrensen skärpts samtidigt som några av de försäljningsmässigt största läkemedlen förlorat sina patent. Hela beslutet finns att hämta på LFN:s hemsida www.lfn.se För ytterligare information kontakta: Ann-Christin Tauberman, generaldirektör, tel. 08-56 84 20 51, ann- christin.tauberman@lfn.se Tor-Olov Mellgren, sakkunnig, tel. 08-56 84 20 61, tor-olov.mellgren@lfn.se Presskontakt: Fredrik Larsson, tel. 08-56 84 20 68, fredrik.larsson@lfn.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/10/20031110BIT00400/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/10/20031110BIT00400/wkr0002.pdf

Om oss

Apoteket AB erbjuder konsumenter i hela landet läkemedel och attraktiva hälsoprodukter. Företagets rådgivning och lösningar ska inspirera till ett liv i hälsa och göra det enklare att må bra. Apoteket har ett stort utbud av kunskapstjänster och erbjuder läkemedelsförsörjning till många verksamheter inom vård och omsorg. Viktiga kunder på den här marknaden är landsting, kommuner och vårdföretag.

Dokument & länkar