Åtgärder för att minska brist på läkemedel

Pressmeddelande 2003 11 19 Åtgärder för att minska brist på läkemedel Ibland uppstår det brister på läkemedel på apoteken. Det kan bero på att industrin haft problem med tillverkningskapacitet, eller brister i distributionen av läkemedel. Det finns idag 10 500 registrerade artiklar och ett enskilt apotek kan inte ha alla dessa i lager, därför anpassas lagren till kundernas efterfrågan. Om ett läkemedel inte finns i lager kan det normalt finnas tillgängligt på apoteket inom 1-2 dagar. Detta är givetvis ett problem för alla: läkemedelsindustrin, apoteken och patienterna. För att komma till rätta med dessa problem har Apoteket AB, Läkemedelsindustriföreningen, distributörer och myndigheter tillsammans utfört en genomgång av situationen. Ett grundproblem har varit brist på kommunikation och information mellan de olika leden i läkemedelskedjan. Genom att nu upprätta rutiner för nära samverkan mellan Apoteket AB, läkemedelsindustrin, distributörer och myndigheter kommer i framtiden bristen på läkemedel kunna hanteras mer effektivt. Genom att alla parter samverkar och har en bra kommunikation kan störningarna för patienten och hälso- och sjukvården minimeras. Ytterligare förbättringar i kommunikationen uppnås under andra halvåret 2004 då ett nytt nationellt produktregister kommer att tas i bruk. Det kommer att vara möjligt att i registret lägga in information om aktuell leveranssituation. Detta medför att apoteken och de som använder datoriserade system för att skriva recept direkt kan se om ett läkemedel finns tillgängligt. Läs mer på www.apoteket.se, www.lif.se, www.mpa.se Presskontakter Apoteket AB, Thony Björk, informationsdirektör 08-466 11 61, 070-520 03 57 eller Andreas Rosenlund, pressekreterare 08-466 10 58, 070-359 10 58 Läkemedelsindustriföreningen, LIF, Richard Bergström, verkställande direktör, 08-462 37 11 eller Inger Näsman, 070 -745 38 61 Läkemedelsverket, Karin Ljudén, informationschef, 018-17 48 89 eller Erica Hagblom, telefon 018-17 48 16 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/19/20031119BIT00610/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/19/20031119BIT00610/wkr0002.pdf

Om oss

Apoteket AB erbjuder konsumenter i hela landet läkemedel och attraktiva hälsoprodukter. Företagets rådgivning och lösningar ska inspirera till ett liv i hälsa och göra det enklare att må bra. Apoteket har ett stort utbud av kunskapstjänster och erbjuder läkemedelsförsörjning till många verksamheter inom vård och omsorg. Viktiga kunder på den här marknaden är landsting, kommuner och vårdföretag.

Dokument & länkar