Hjärt- och kärlmedicin har ökat med 33 procent

Läkemedel för hjärt- och kärlsjukdomar utgör den största läkemedelsgruppen på Apoteket räknat i antal dygnsdoser. Sedan år 2000 har försäljningsvolymen ökat med 33 procent.

Under första halvåret 2005 sålde Apoteket hjärt- och kärlmedicin för 1,7 miljarder kronor. Det motsvarar 12 procent av Apotekets totala läkemedelsförsäljning. En stor del av dessa läkemedel är mot högt blodtryck som är en allvarlig riskfaktor för hjärt- och kärlsjukdomar. Ofta beror högt blodtryck på en livsstil med stress, osunda matvanor och för lite motion. Man kan påverka sitt höga blodtryck på egen hand genom att lägga om sin livsstil även om många givetvis också behöver använda läkemedel. – Hela 27 procent av den vuxna befolkningen har högt blodtryck. Tyvärr vet vi att läkemedelsbehandlingen för högt blodtryck bara är framgångsrik i 20 procent av fallen, bland annat eftersom många använder sina läkemedel på fel sätt – eller inte alls, säger Eva Fernvall, marknadsdirektör på Apoteket. På landets alla apotek kan man alltid få stöd i sin läkemedelsanvändning, bland annat för att öka förståelsen för vikten av att ta sin medicin på rätt sätt. – Det är många som inte ens vet om att de har högt blodtryck. Ofta uteblir symptomen helt – tills en allvarlig komplikation tillstöter, säger Eva Fernvall. På 150 apotek runt om i landet är det nu möjligt att mäta sitt blodtryck och träffa en hälsocoach – specialutbildad apotekspersonal som kan ge vägledning och stöd till livsstilsförändring. – Många har behov av att sätta sig ner med någon för att diskutera livsstil och hälsa, utan att de har något konkret och akut problem. Med blodtrycksmätningar och hälsocoacher kan vi ge stöd, råd och uppmuntran för att inleda ett friskare liv, säger Eva Fernvall. Länsjämförelse försäljning hjärt- och kärlmedicin, första halvåret 2005 finns i bifogad pdf. Presskontakter Eva Fernvall, marknadsdirektör Apoteket AB, 070-590 28 93 Andreas Rosenlund, presschef Apoteket AB, 08-466 10 58, 070-359 10 58

Om oss

Apoteket AB erbjuder konsumenter i hela landet läkemedel och attraktiva hälsoprodukter. Företagets rådgivning och lösningar ska inspirera till ett liv i hälsa och göra det enklare att må bra. Apoteket har ett stort utbud av kunskapstjänster och erbjuder läkemedelsförsörjning till många verksamheter inom vård och omsorg. Viktiga kunder på den här marknaden är landsting, kommuner och vårdföretag.

Prenumerera

Dokument & länkar