Läkemedelskostnaderna minskade med 1,4 procent första halvåret

Läkemedelskostnaderna minskade med 1,4 procent första halvåret Landstingens totala kostnader för läkemedelsförmånen uppgick under första halvåret till 9,5 miljarder kronor, en minskning med 1,4 procent jämfört med samma period föregående år. Pressmeddelande 20040715 Landstingens kostnader för läkemedelsförmånen, den del av läkemedelskostnaden som täcks av högkostnadsskyddet, har från att ha legat på en årlig ökning på 10-15 procent under 1990-talet mattats av under 2000-talet. 2003 var kostnadsökningen endast 2,3 procent och första halvåret 2004 minskade kostnaderna med 1,4 procent. - Trendbrottet förklaras av att patenten på flera stora läkemedel gick ut under första halvåret 2003 och att Apoteket konsekvent byter ut förskrivna läkemedel mot billigaste likvärdiga alternativ. Medelkostnaden per dygnsdos har minskat med nästan 4 procent jämfört med första halvåret förra året, säger Ulla Hultgren, läkemedelsanalytiker på Apoteket. Det är stora skillnader i kostnadsutvecklingen mellan länen. I sex län ökade kostnaderna, medan de minskade med så mycket som 9,8 procent i Kalmar län och 8,3 procent i Östergötland. Landstingens läkemedelskostnad per invånare för första halvåret var lägst i Örebro län med 937 kr och hela 23 procent högre i Skåne med 1 157 kr. Riksgenomsnittet låg på 1 063 kr. - En del av förklaringen ligger i olika åldersstruktur i länen, men skillnaderna beror också på att landstingen är olika aktiva för att påverka förskrivarna. En del landsting försöker även flytta läkemedelskostnader från läkemedelsförmånen till slutenvården där det är möjligt att påverka kostnaderna genom upphandling hos industrin, säger Ulla Hultgren. Se hela listan över kostnadsutvecklingen per län på www.apoteket.se. Presskontakter Ulla Hultgren, Läkemedelsanalytiker Apoteket AB, 08-466 14 17 Andreas Rosenlund, Pressekreterare Apoteket AB, 070-359 10 58 Apoteket AB har ensamrätt på försäljning av läkemedel till allmänheten och skall svara för en trygg och säker läkemedelsdistribution och läkemedelsanvändning. Apoteket har cirka 12 000 medarbetare, driver 900 apotek, fyra tillverkningsanläggningar, fyra distansapotek och tolv anläggningar för tillverkning av doserade läkemedel. Apoteket är helägt av staten. Folkhälsoarbete i bred bemärkelse är allt viktigare för Apoteket, vilket bland annat märks med Hälsotorg, Läkemedelsprofiler och teman för ett aktivt liv. Allt i ett nära samarbete med vården. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/07/15/20040714BIT20930/wkr0001.pdf

Om oss

Apoteket AB erbjuder konsumenter i hela landet läkemedel och attraktiva hälsoprodukter. Företagets rådgivning och lösningar ska inspirera till ett liv i hälsa och göra det enklare att må bra. Apoteket har ett stort utbud av kunskapstjänster och erbjuder läkemedelsförsörjning till många verksamheter inom vård och omsorg. Viktiga kunder på den här marknaden är landsting, kommuner och vårdföretag.

Dokument & länkar