Apoteket lägger försöket med läkemedelsprofiler på is

Apoteket lägger försöket med läkemedelsprofiler på is I DN den 12 januari och på ledarplats i SvD den 13 januari anges att Apoteket ska registrera läkemedelsinköp. Detta ger en felaktig bild av den försöksverksamhet som avses i DN-artikeln. Apoteket har velat pröva att, på uppdrag av enskild kund och i samråd med vården, lista de receptförskrivna läkemedel kunden använder. Syftet skulle vara att underlätta för den kund som så önskar att hålla reda på vilken läkemedelsanvändning som är aktuell och vad läkemedlen skall användas för. De senaste dagarnas debatt har gett frågan en ny vinkling där frågan om personlig integritet lyfts fram och där förankringen hos förskrivarna inte varit tillräcklig. - Vi har därför bestämt att lägga försöksverksamheten Västerbotten på is, säger Stefan Carlsson, VD för Apoteket. Vi måste se till att om ett sådant frivilligt system skall utvecklas måste det ske i samråd med landstingen och förskrivarna. Integritetsfrågorna måste än noggrannare beaktas i det fortsatta arbetet. För information: Thony H Björk, mobil 070 - 520 03 57 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/01/13/20000113BIT00610/bit0001.pdf http://www.bit.se/bitonline/2000/01/13/20000113BIT00610/bit0002.doc

Dokument & länkar