Apoteket stärker sin roll för bra läkemedelsanvändning

Apoteket stärker sin roll för bra läkemedelsanvändning Apotekets styrelse har idag behandlat årsredovisningen för år 1999. Resultatet efter finansiella poster ökade med 59 Mkr till 400 Mkr (341). - Jag är mycket nöjd med det gångna året, säger VD Stefan Carlsson. Vi kan uppvisa ett ekonomiskt resultat som möjliggör att vi kan fortsätta vår aktiva roll för en bra läkemedelsanvändning. Apotekets roll är att verka för en bra läkemedelsanvändning till så låga kostnader som möjligt, både för samhället och för den enskilde. I slutet av år 1999 beslutade Riksförsäkringsverket om en sänkning av priserna på läkemedel inom förmånssystemet. Genom beslutet sänks Apotekets marginaler vilket får till följd att intäkterna minskar. Detta medför att resultatet för innevarande år förväntas bli lägre. Apoteket fortsätter att arbeta för att förverkliga det handlingsprogram för åren 1999 - 2003, som styrelsen fattade beslut om förra året. - Apoteket arbetar för att ta en mer aktiv roll i hälsodialogen, bl.a. rådgivning i folkhälso- och egenvårdsfrågor. För att ytterligare förbättra användningen av läkemedel arbetar vi med att hitta effektivare logistiklösningar och att stärka vår roll som farmaceutiska konsulter, avslutar VD Stefan Carlsson. Administration, Per Matses, tfn 08-466 12 01 och Information, Thony H Björk, tel 08-466 11 61 eller 070-520 03 57 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/31/20000331BIT00910/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/31/20000331BIT00910/bit0002.pdf

Dokument & länkar