Dagens Industri drar för långtgående slutsatser

Kommentar till artikel i Dagens Industri den 10 mars. Dagens Industri drar för långtgående slutsatser I dagens nummer av Dagens Industri publiceras en intervju med Apotekets VD Stefan Carlsson. I intervjun berättar Stefan Carlsson om de framtidssatsningar Apoteket kommer att göra, bl.a. internethandel och ökade satsningar på egenvårdsområdet. Av rubriken; "Apoteket vill överge monopolet och förbereder e-handel" kan man få ett felaktigt intryck av att Apoteket arbetar aktivt för att monopolet skall upphöra, vilket givetvis inte är fallet. - Jag kan stå för varje ord som citeras i DI:s artikel, kommenterar Stefan Carlsson. DI drar däremot för långtgående slutsatser. - Ägare och styrelse har naturligtvis krav på mig att driva företaget så effektivt som möjligt. Dessa krav är lika viktiga i en monopolsituation som i ett konkurrensläge. - Jag har naturligtvis inga andra ambitioner med Apoteket AB än den inriktning som våra ägare och min styrelse lagt fast. - Styrelsens uppdrag till mig är entydigt: 1. Apoteket skall vara en effektiv och kundorienterad organisation. 2. Apoteket skall arbeta ytterligare på rollen som egenvårdsgivare. 3. Apoteket skall kunna erbjuda bra distributionslösningar - Detta skall göras i ett nära samarbete med hälso- och sjukvården inom ramen för nuvarande marknadssituation, avslutar Stefan Carlsson. Information, Thony H Björk, 08 -466 11 61 eller 070 -520 03 57 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/10/20000310BIT00190/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/10/20000310BIT00190/bit0002.pdf

Dokument & länkar