Nytt högkostnadsskydd från den 1 juni

Nytt högkostnadsskydd från den 1 juni - Utfärdade frikort gäller - Hämta ut redan inlämnade recept innan den 1 juni Den 1 juni träder det nya högkostnadsskyddet i kraft enligt beslut i riksdagen den 19 maj. Det innebär att varje nivå i den tidigare högkostnadstrappan höjs med 500 kronor och får följande utseende. Inom parentes anges de nuvarande beloppen. Läkemedelsinköp för upp till 900 (400) kronor ger ingen reducering, 900 - 1.700 kronor (400 - 1.200) ger 50% reducering, 1.700 - 3.300 kronor (1.200 - 2.800) ger 75% reducering och 3.300 - 4.300 kronor (2.800 - 3.800) ger 90% reducering av läkemedelskostnaden. Köp över 4.300 kronor (3.800) under en 12- månadersperiod ersätts helt. Tidigare läkemedelsinköp med in i det nya systemet Förslaget innebär vidare att de som påbörjat en tolvmånadersperiod innan den 1 juni tar med sig summan totala förmånsberättigade läkemedelsinköp in i den nya trappstegsmodellen. Den totala kostnaden utgör utgångspunkten för inplacering i den nya högkostnadstrappan. Om man exempelvis betalat 600 kronor i egenavgift (motsvarar läkemedelsinköp för 800 kronor) befinner man sig idag på trappsteget som ger 50% reduktion av ytterligare läkemedelskostnader upp till 1.200 kronor. I det nya systemet åker man ned till det första trappsteget och får betala de första 100 kronorna upp till nästa trappsteg som går vid gränsen 900 kronor varefter man får reduktion med 50% upp till 1.700 kronor osv. Gällande frikort gäller Apoteket har beslutat att de frikort som är utfärdade innan den 1 juni gäller under resterande giltighetstid, d.v.s. under kvarvarande del av 12- månadersperioden. För kunden innebär det att Apoteket inte tar ut den egenavgift som skulle erlagts av kunden på 10% av läkemedelskostnaden mellan den tidigare frikortsgränsen, 3.800 kronor upp till den nya gränsen 4.300 kronor, d.v.s. som mest en egenavgift på 50 kronor. Hämta ut redan inlämnade recept innan den 1 juni Många apotek har idag ganska stora mängder av färdiga läkemedel från tidigare inlämnade recept. Det är viktigt att man betalar dessa senast den 31 maj får att få rabatt enligt det nuvarande systemet. Information, Thony H Björk, tfn 08-466 11 61 eller 070 - 520 03 57 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/05/21/19990521BIT00260/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/05/21/19990521BIT00260/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar