AppSpotr inne i en intensiv fas

Det händer mycket i AppSpotr just nu. I veckan har personal från Novel Unicorn varit i Sverige och i nästa vecka åker ledningen för AppSpotr till Kina för möten med flera marknadsaktörer.

Sent i våras (se pressmeddelande från den 29 maj) inledde AppSpotr och Novel Unicorn ett samarbete för att tillsammans bearbeta den asiatiska, och framför allt den kinesiska, marknaden. 

Det har redan resulterat i ett samarbete med Mishu Technology, ett appbaserat SaaS-bolag med en stark ställning hos kinesiska restauranger som tar fram en ny tjänst för restauranger baserad på appar byggda i AppSpotrs plattform, har startats. De har också resulterat i att APPTUTTi blivit teknisk partner och att APPTUTTi nu tillsammans med AppSpotr tekniskt anpassar plattformen appspotr.com för Kina och publicering till de viktigaste kinesiska appbutikerna.

Därutöver pågår ytterligare dialoger med institutionella partners som kan verka som återförsäljare/säljpartners av appspotr.com mot egna kunder. Inför resan nästa vecka är ett flertal möten med potentiella samarbetspartner inbokade.

Kommentar från Patric Bottne, VD för AppSpotr AB:

”I veckan var personal från Novel Unicorn i Sverige för att diskutera pågående projekt och kommande marknadsaktiviteter och nästa vecka åker jag tillsammans med Hans Börjesson, som från vår sida driver Asien-affärerna tillsammans med Novel Unicorn, till Kina för att ha möten med flera olika marknadsaktörer. Det är en intensiv period just nu med hög marknadsaktivitet och flera pågående projekt. Det känns väldigt inspirerande och spännande att se det som vi talade om i våras ta form.” 

För ytterligare information kontakta:

Patric Bottne, VD AppSpotr AB (publ)

Mobil: +46 701 46 61 89

E-post: patric@appspotr.com

Om AppSpotr AB

AppSpotr demokratiserar apputvecklingen i hela världen genom en plattform som låter vem som helst bygga native appar utan förkunskaper i programmering. Användaren väljer enkelt den funktionalitet den behöver, skräddarsyr design och innehåll och publicerar sedan den färdiga appen till olika appbutiker. AppSpotr har elva anställda och är baserade i Göteborg.

Om AppSpotr Asia Ltd

AppSpotr AB äger 30 procent av AppSpotr Asia, de resterande 70 procenten ägs av Novel Unicorn. I takt med att milstolparna i avtalet mellan AppSpotr och Novel Unicorn uppnås kommer AppSpotr att byta teckningsoptioner för aktier i AppSpotr mot aktier i AppSpotr Asia. När alla milstolpar har uppnåtts kommer AppSpotr Asia att vara ett helägt dotterbolag och Novel Unicorn kommer att vara AppSpotrs nya huvudägare.

Om oss

AppSpotr utvecklar och tillhandahåller tjänster som gör det möjligt att utveckla professionella appar, utan kunskaper om programmering.

Prenumerera

Dokument & länkar