Appspotr registrerar aktier för kvittningsemission

Appspotr AB har registrerat de aktier som emitterats som kvittning för delar av lånen från Sonny Johansson och Modelio Equity AB.

284 090 aktier emitterades till kursen 3,52 SEK som kvittning för 999 996,80 SEK i lån, 499 998,40 SEK från vardera långivare. Med emissionen ökar aktiekapitalet med 56 818 SEK. Resten av emissionsbeloppet går till överkursfond.

Efter emissionen uppgår därmed det totala antalet aktier till 13 143 292 stycken och aktiekapitalet till 2 628 658,40 SEK.

För mer information om lånefinansieringen och kvittningen se pressmeddelandena från den 17 april och den 20 juni.

För ytterligare information kontakta:

Patric Bottne, VD Appspotr AB (publ)

Mobil: +46 701 46 61 89

E-post: patric@appspotr.com

Appspotr gör det enkelt för privatpersoner och företag att skapa native appar online, utan förkunskaper i programmering. Användaren bygger appen med hjälp av färdiga moduler, skräddarsyr design och innehåll för att sedan publicera den i valfri appbutik. Samtidigt erbjuder Appspotr utvecklare en möjlighet att tjäna pengar på att skapa de moduler som används. Appspotr har 12 anställda och är baserade i Göteborg.

Om oss

AppSpotr utvecklar och tillhandahåller tjänster som gör det möjligt att utveckla professionella appar, utan kunskaper om programmering.

Prenumerera

Dokument & länkar