Appspotr registrerar milstolpsrelaterade aktier

Appspotr AB har registrerat de aktier som tecknats av Novel Unicorn och Gunnar Jardelöv med stöd av de teckningsoptioner som tilldelats dem för uppfyllandet av milstolpe 2.

Novel Unicorn har tecknat 534 283 aktier för 0,20 kronor per aktie och Gunnar Jardelöv har tecknat 26 714 aktier för 0,20 kronor per aktie. Betalning har inkommit och aktierna har registrerats vilket ökar aktiekapitalet med 112 199,40 kronor. Totalt motsvarar de registrerade aktierna 4,36 procent av det totala antalet aktier i Appspotr. 

Efter registreringen uppgår det totala antalet aktier i Appspotr AB till 12 859 202 stycken och aktiekapitalet till 2 571 840,40 kronor.

I Hongkong pågår nu motsvarande process för Appspotr AB:s ägande i Appspotr Asia. När den är klar kommer Appspotr AB:s ägande i Appspotr Asia att öka med 19 procentenheter till 49 procent.

Om oss

AppSpotr utvecklar och tillhandahåller tjänster som gör det möjligt att utveckla professionella appar, utan kunskaper om programmering.

Prenumerera