Betalningslösning med Alipay på plats — första milstolpen uppnådd

Den första milstolpen i samarbetsavtalet mellan Appspotr och Novel Unicorn har uppnåtts enligt tidsplan. Det innebär att alla betalningslösningar är på plats, vilket är en förutsättning för att nå de försäljningsmål som avtalet med Novel Unicorn stipulerar.

Den första milstolpen i avtalet med Novel Unicorn var att ingå avtal med minst en av två namngivna aktörer inom betalningslösningar. En av dessa var Alibaba och deras betalningslösning Alipay, och där har avtal nu ingåtts. Alipay är en av Kinas ledande leverantörer av mobila betalningslösningar och har idag närmare 520 miljoner användare. Styrelsen bedömer därmed att den första milstolpen är uppfylld och med det följer att teckningsoptioner, som vid fullt utnyttjande motsvarar 3,55 procent av kapitalet i Appspotr AB, överförs till Novel Unicorn. Samtidigt ökar Appspotrs ägande i Appspotr Asia från 30 till 39,5 procent.

Kommentar från Patric Bottne, VD för Appspotr:
”Det är glädjande att vi har fått en kinesisk betalningslösning på plats och det är även en förutsättning för att kunna ta betalt för vår tjänst i Kina. Avtalet ger Appspotr tillgång till Alipays teknik lösning för betalningar och gör det möjligt att erbjuda en mycket stor marknad en erkänd och väl beprövad betalningslösning. Vårt fokus ligger nu främst i att utveckla våra dialoger med olika aktörer till verkliga affärer för att nå de försäljningsmål som vi tillsammans med Novel Unicorn har satt upp. Vi ser fram emot våren med stor tillförsikt och optimism.”

För ytterligare information kontakta:

Patric Bottne, VD Appspotr AB (publ)

Mobil: +46 701 46 61 89

E-post: patric@appspotr.com

Om Appspotr AB

Appspotr gör det enkelt för privatpersoner och företag att skapa native appar online, utan förkunskaper i programmering. Användaren bygger appen med hjälp av färdiga moduler, skräddarsyr design och innehåll för att sedan publicera den i valfri appbutik. Samtidigt erbjuder Appspotr utvecklare en möjlighet att tjäna pengar på att skapa de moduler som används. Appspotr har 12 anställda och är baserade i Göteborg.

Om Appspotr Asia Ltd

Appspotr Asia är ett dotterbolag som ägs gemensamt av Appspotr AB (30%) och Novel Unicorn (70%). Se pressmeddelandet om satsningen i Kina från den 29 maj 2017 för mer information.

Om oss

AppSpotr utvecklar och tillhandahåller tjänster som gör det möjligt att utveckla professionella appar, utan kunskaper om programmering.

Prenumerera

Dokument & länkar