Bokslutskommuniké räkenskapsåret 1 maj 2017 - 30 April 2018 och fjärde kvartalet 1 februari 2018 - 30 April 2018

Väsentliga händelser för det fjärde kvartalet (feb-apr)

  • Appspotr rekryterade i början av februari Christina Berntsson i rollen som produktchef. Christina kommer närmast från Benify där hon var global produktchef och under 10 år var med och byggde upp en produkt med miljontalet användare i över 30 länder.Tillsammans med en svensk restaurangkund började Appspotr i mitten av februari att utveckla stöd för spel i plattformen.Två milstolpar i avtalet med Novel Unicorn uppnåddes genom att en betalningslösning från Alipay kom på plats och att avtal tecknades med tre partners i iReserve, Yuxin och EZ Cloud. I enlighet med avtalet tilldelades Novel Unicorn därmed teckningsoptioner motsvarande 7,6 procent av kapitalet. De utnyttjades och efter perioden flaggade Novel Unicorn för att ägande på 13,5 procent.
    • Enligt tidsplanen som sattes i samband med Appspotrs notering på Spotlight (f.d. Aktietorget) i slutet av 2016, lanserades utvecklarportalen i början av februari. De första utvecklarna som ansökt om tillträde släpptes in i portalen i april. Under året kommer portalen att öppnas mer och mer och fler funktioner kommer att adderas.
  • Appspotr säkrade lånefinansiering på totalt 7,5 MSEK från huvudägarna och en grupp investerare. Lånen täcker rörelsekapitalbehovet fram till hösten 2018.
  • Omsättningen för det fjärde kvartalet uppgick till -63 TSEK (73). Omsättningen var negativ för att intäkter under tidigare perioder som bokförts felaktigt, backades under det fjärde kvartalet. Se sid 8 för mer information.
  • Resultatet för kvartalet hamnade på -4 075 TSEK (-3 230)
  • Resultat per aktie för kvartalet blev -0,34 SEK (-0,34)


Bolaget i sammandrag

Plattformen
Appspotr är en plattform för att bygga och drifta Native appar för iOS och Android. Icke-kodare och kreatörer kan välja moduler i plattformens marknadsplats, fylla appen med innehåll och designa appens utseende, meny, ikon och startskärm via ett kraftfullt CMS. Under hela processen kan appen förhandsgranskas. När appen är klar kan den via plattformen publiceras till Apple App Store och Google Play Store. Efter att appen är publicerad är det enkelt att när som helst gå in i plattformen och göra uppdateringar till sin app, byta och/eller lägga till moduler, ändra design och innehåll eller skicka push-notifieringar utan att behöva publicera appen igen. Användaren behöver inte göra någonting när operativsystem för iOS och Android uppgraderas. Appspotr sköter allt detta i bakgrunden så att publicerade appar alltid stödjer de senaste OS-uppdateringarna.

Kodare kan via utvecklarportalen bygga moduler, till exempel integrationer med olika affärssystem eller specifika funktioner, som sedan blir tillgängliga för icke-kodare via Appspotrs marknadsplats. Utvecklarportalens SDK (Software Developer Kit) bygger på React Native – ett open source-ramverk för att bygga appar som bland annat Facebook står bakom och som används av Tesla, Skype m fl.

Affärsmodellen
Appspotrs affärsmodell är Software as a Service (SaaS) eller App as a Service. Det innebär att kunder betalar ett abonnemang per månad eller år så länge appen eller tjänsten används. Används moduler från tredjeparts-utvecklare tar Appspotr en andel av den betalningen, enligt samma princip som Apple och Google tillämpar i sina app butiker. 

Modellen ”as a Service” har för kunderna fördelen att de garanteras leverans av en tjänst för en fast månadskostnad. Det är ett problemfritt sätt för en organisation att dra alla fördelar av en tekniskt komplicerad lösning utan att behöva bygga upp egen teknisk kompetens. För Appspotr har det fördelen att intäkterna blir återkommande.  

Bilden ovan visar att man, genom att använda en plattform som erbjuder App as a Service, har en känd framtida kostnad för sin app, istället för en osäker variabel kostnad som traditionell apputveckling innebär.

Marknadssatsningar och strategi
Appspotrs strategi är dels att låta kunder bygga appar och appbaserade tjänster på den infrastruktur som plattformen utgör, och dels att opportunistiskt bygga egna appbaserade tjänster. Således kommer Appspotr bygga upp intäktsströmmar både från att kunder bygger både appar och appbaserade tjänster på plattformen och från att Appspotr bygger egna appbaserade tjänster.

En av bolagets prioriterade satsningar sker i Asien där samarbetspartnern Novel Unicorn använder sitt kontaktnät och sina kunskaper inom appekonomin i Asien och framför allt Kina, för att skapa affärsmöjligheter i Appspotr Asia i utbyte mot ägande i Appspotr AB. Avtalet är strukturerat runt fem milstolpar där de två första är avsedda att skapa förutsättningar för att nå försäljningsmål som är specificerade i de tre sista. För mer information om avtalet se pressmeddelandet ”Appspotr inleder satsning på den asiatiska marknaden” från 29 maj 2017.

Utöver Asien satsar Appspotr på samarbeten med alla typer av aktörer runt om i världen som vill använda plattformen och utvecklarportalen för att bygga appar och moduler mot olika skalningsbara branscher och tillämpningsområden. Det är dels kreatörer som bygger appar direkt för kunds räkning, dels återförsäljare som säljer appar som tjänst till framför allt företag och dels SaaS-tjänster som vill leverera kundspecifika appar. Gruppen återförsäljare har sedan lanseringen av utvecklarportalen under våren växt fram som en prioriterad målgrupp.

Målgrupper av kunder
Återförsäljare är ofta små appförsäljningsbolag som säljer appar till företagen, organisationerna och föreningarna som är i behov av appbaserade lösningar för olika sorters interna eller externa behov, men som inte har kunskaperna att leverera dem. Dessa återförsäljare riktar ofta in sig på en särskild nisch med specialbyggda lösningar, och använder sig av en plattform som Appspotr för att leverera apparna – därav namnet återförsäljare. 

Med utvecklarportalen har Appspotr ett unikt starkt erbjudande till den här kundgruppen. Då de tidigare var beroende av att deras valda plattform avsatte resurser och energi till att utveckla de nya lösningar som deras kunder efterfrågade, kan de med Appspotr låta en utvecklare bygga den nya lösningen i utvecklarportalen och därefter, om de vill, tjäna pengar på att sälja lösningen via marknadsplatsen till andra återförsäljare med liknande behov.

En annan viktig målgrupp är kreatörer – kreativa personer som arbetar med kommunikation, design, web och sociala medier på sin arbetsplats och som är vana att använda webbpubliceringsverktyg och sociala medier-plattformar. Denna kategori av användare känner igen sig i Appspotr och kan hantera verktyget utan någon utbildning. De arbetar typiskt som frilansare, anställda på byråer eller som anställda på företag eller organisationer. 

Kategorin kreatörer bygger appar för sina egna eller sina kunders varierande behov. Appspotr har ett unikt erbjudande till den här målgruppen eftersom de via utvecklarportalen kan lägga in förfrågningar om att få lösningar som inte redan finns byggda. På så vis kan kreatören alltid tillgodose sina kunders behov genom ett verktyg som har få designmässiga begränsningar och som påminner om de verktyg de är vana att arbeta i för webbproduktion.

En annan målgrupp är företagen, organisationerna och föreningarna i sig själva som idag vill, men inte har resurserna, att utveckla en egen app. Det kan till exempel vara en fine dining-restaurang med frekventa stamgäster som vill ha utökad service, ett dagis som vill utöka dialogen till föräldrarna, artister med köpstarka superfans som söker exklusivitet, föreningar som vill öka sina sponsorintäkter med en ny kanal, event med informationssökande besökare och så vidare.

Idag använder sig dessa av en eller flera plattformstjänster för sin kommunikation. Det kan vara Facebook för annonsering och kommunikation mot konsumenter, specialiserade branschportaler på webben eller i appar, eller Slack för internkommunikation på arbetsplatsen. Dessa lösningar är synonyma med att det egna varumärket hanteras under någon annans varumärkesprofil. Istället vill de nu satsa på att ta kontroll över sitt eget varumärke, sin egen affär och bygga en digital närvaro på sina egna villkor och till en rimlig kostnad genom en egen app.

Företag, organisationer och föreningar hittar antingen själva till Appspotr eller kommer till Appspotr indirekt via en återförsäljare eller kreatör. 

Väsentliga händelser efter periodens utgång

  •  I maj bildade Appspotr en strategisk allians med University & College Designers Association (UCDA) som innebär att Appspotrs verktyg kommer att användas under designutbildningar vid de universitet och högskolor i USA och Kanada där UCDA:s 1 000 medlemmar är verksamma. 
  •  Den 1 maj påkallade långivarna Modelio Equity AB och Sonny Johansson kvittning av knappt 0,5 MSEK var, totalt knappt 1 MSEK, av sina lån mot aktier som styrelsen beslutade att emittera den 19 juni. Kvittningen görs vid kursen 3,52 SEK, vilket innebär att de får 142 045 aktier var, totalt 284 090 aktier. 

För ytterligare information kontakta:

Patric Bottne, VD Appspotr AB (publ)

Mobil: +46 701 46 61 89

E-post: patric@appspotr.com

Appspotr gör det enkelt för privatpersoner och företag att skapa native appar online, utan förkunskaper i programmering. Användaren bygger appen med hjälp av färdiga moduler, skräddarsyr design och innehåll för att sedan publicera den i valfri appbutik. Samtidigt erbjuder Appspotr utvecklare en möjlighet att tjäna pengar på att skapa de moduler som används. Appspotr har 12 anställda och är baserade i Göteborg.

Om oss

AppSpotr utvecklar och tillhandahåller tjänster som gör det möjligt att utveckla professionella appar, utan kunskaper om programmering.

Prenumerera

Dokument & länkar