Delårsrapport (korrigerad från tidigare offentliggjord rapport), 1 november 2016 - 31 januari 2017

På grund av att resultat per aktie var felaktigt i den tidigare offentliggjorda rapporten publiceras härmed en korrigerad version.

AppSpotr genomförde under perioden en nyemission samt listades på Aktietorget. Samtidigt bedrevs produktutveckling

och en intensiv marknadsföringskampanj, både mot nya användare av tjänsten appspotr.com och nya

investerare för emissionen. Resultatet av detta blev en fortsatt stark tillväxt av användarbasen och en mycket väl

genomförd emission och listning av bolaget på Aktietorget.

Målen för perioden har uppfyllts:

• öka användarbasen

• öka antalet publicerade appar

• öka antalet premiumabonnemang

• lansera och utveckla nya funktioner och moduler

• ta in kapital i bolaget genom nyemission

• lista bolaget på Aktietorget

För perioden 1 november 2016 - 31 januari 2017

(Periodens resultat per aktie ändrad då denna var felaktig i den tidigare offentliggjorda rapporten)

• Antalet användare av plattformen steg under perioden med 114% till 307 844 st. Antalet

användare motsvarande period förra året 2016-01-31 var 25 355 st.

• Antalet publicerade appar steg med 34% under perioden till totalt 4018 st publicerade

appar.

• Omsättningen är fortfarande mycket blygsam och hamnade på 92 090 kr (negativ

omsättning -103 403 kr samma period 2015/2016 pga kreditering)

• Resultatet för perioden hamnade på -7 530 969 kr (-1 571 933 kr). Resultatet påverkas

av planerade satsningar i marknadsföring och produktutveckling samt kostnader för

emissionen och listning på Aktietorget.

• Periodens resultat per aktie blev -0,79 kr (-1,84 kr).

• Eget kapital vid periodens slut uppgick till 12 121 574 kr (3 056 541 kr per 2016-04-30)

och till 1,28 kr/aktie (3,58 kr/aktie per 2016-04-30).

För ytterligare informatin kontakta:

Patric Bottne, VD AppSpotr AB (publ)

Mobil: +46 701 46 61 89

E-post: patric@appspotr.com

Denna information är sådan information som AppSpotr är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31:e Januari 2017.

Med AppSpotr kan vem som helst bygga native iOS- och Android-appar utan förkunskaper i programmering. Användaren väljer enkelt den funktionalitet den behöver, skräddarsyr design och innehåll och publicerar sedan den färdiga appen till App Store och Google Play. AppSpotr har nio anställda och är baserade i Göteborg.

Om oss

AppSpotr utvecklar och tillhandahåller tjänster som gör det möjligt att utveckla professionella appar, utan kunskaper om programmering.

Prenumerera

Dokument & länkar