Extra bolagsstämma i aPROch... AB

EXTRA BOLAGSSTÄMMA I aPROch... AB Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission I syfte att möjliggöra för styrelsen att tillföra bolaget kapital för dess framtida expansion, beslöts enhälligt vid extra bolagsstämma i aPROch... AB idag att bemyndiga styrelsen att, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, öka bolagets aktiekapital genom att ge ut högst 12.000.000 aktier, vilket motsvarar 34,3 procent av nu utgivna antal aktier i bolaget. Ängelholm den 29 oktober 2001 För mer information kontakta: Stefan Lundgren VD, aPROch... AB (publ.) 0431 - 41 77 80 stefan@aproch.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/29/20011029BIT00730/bit0002.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/29/20011029BIT00730/bit0002.pdf

Om oss

aPROch AB bildades under första delen av 1998 för att utveckla ett system bestående av egenutvecklade handdatorer och datormjukvaror för hantering av statistik och analys. Idag finns det färdiga och patentsökta aPROch System med kort utvecklingstid.

Dokument & länkar