Årsredovisning Aptahem AB för perioden 2016-01-01--2016-12-31

Aptahems AB:s årsredovisning för räkenskapsåret 2016 finns nu tillgänglig på bolagets webbplats (www.aptahem.com) samt på AktieTorget (www.aktietorget.se).

Se årsredovisning som bifogad pdf-fil

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Mikael Lindstam, VD - Aptahem AB
Tel: 0766 33 36 99
Epost: info@aptahem.com 

Om oss

Aptahem utvecklar läkemedelskandidater för att behandla och förebygga sjukdomar som orsakas av blockering av blodkärl, såsom djupventrombos, stroke eller hjärtsvikt. Trombos, även kallad blodpropp, är den medicinska benämningen på en ökad och ohälsosam koagulering av blodkroppar som orsakar mer än 30 procent av alla dödsfall i världen. Trombos uppkommer antingen genom genetiskt arv eller genom att trombosen uppstår i samband med en operation, ett trauma, på grund av medicinering eller genom att den drabbade lider av en sjukdom, t ex cancer. Bolaget innehar patent för Europa, Kina, USA och Kanada samt patentansökning i Indien.

Prenumerera

Dokument & länkar