Årsredovisning Aptahem AB för perioden 2016-01-01--2016-12-31

Aptahems AB:s årsredovisning för räkenskapsåret 2016 finns nu tillgänglig på bolagets webbplats (www.aptahem.com) samt på AktieTorget (www.aktietorget.se).

Se årsredovisning som bifogad pdf-fil

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Mikael Lindstam, VD - Aptahem AB
Tel: 0766 33 36 99
Epost: info@aptahem.com 

Om oss

Aptahem AB utvecklar aptamerbaserade läkemedel för behandling av akuta livshotande tillstånd där koagulation och inflammation samverkar i sjukdomsprocessen. Bolagets huvudkandidat Apta-1 utvecklas som ett akutläkemedel ämnat att förhindra uppkomsten av livshotande organ- och vävnadsskador hos sepsispatienter.

Prenumerera

Dokument & länkar