Delårsrapport för Aptahem AB (publ) jan-mars 2015

Kvartalet i sammandrag:

  • Rörelsens intäkter uppgick till 0 KSEK, varav aktiverade omkostnader uppgår till 34 KSEK.
  • Resultat efter finansiella poster, -1 266 KSEK. Resultat per aktie ca. -0,37 SEK.
  • Likvida medel uppgick per 2015-03-31 till 1 979 KSEK.
  • Soliditeten uppgick per 2014-03-31 till 57,28 %.

VD Mikael Lindstam kommenterar

Jag välkomnar alla nya aktieägare i Aptahem AB och tackar för ert förtroende och intresse för bolagets utvecklingsprogram. Bolagets första 3 månader 2015 har varit oerhört händelserika med en mycket framgångsrik noteringsemission i mars för att introduceras på Aktietorget den 17 april.
Noteringsemissionen var över förväntan med en överteckning om 754 % med över 600 nytillkomna aktieägare.
Denna nyemission tillsammans med en föregående under november 2014 har möjliggjort en snabb uppstart av verksamheten för det bolaget. Samarbete har inletts med leverantörer av läkemedelssubstanser och specialisttjänster inom läkemedelsutveckling.
Aptahems VD, CMO och programledning har aktivt arbetat med att träffa forskare och medarbetare för att stärka bolagets utvecklingsprogram. Målet är att kunna inleda större säkerhetsstudier under sista kvartalet i år och planera för kliniska studier under andra halvan av 2016. Jag ser fram emot att återkomma under sensommaren med nyheter ifrån vår produktutveckling.
Följ våra nyheter via Aktietorget och bolagets hemsida; www.aptahem.com

Mikael Lindstam
VD, Aptahem AB

Om oss

Aptahem AB utvecklar aptamerbaserade läkemedel för behandling av akuta livshotande tillstånd där koagulation och inflammation samverkar i sjukdomsprocessen. Bolagets huvudkandidat Apta-1 utvecklas som ett akutläkemedel ämnat att förhindra uppkomsten av livshotande organ- och vävnadsskador hos sepsispatienter.

Prenumerera

Dokument & länkar