Godkänt patent i Kanada

Aptahem är väldigt glad att kunna meddela att Canadian Intellectual Property Office beslutat att godkänna Aptahems patentansökan i Kanada.

VD Mikael Lindstam kommenterar att detta är ett besked som stärker bolagets position och framtida potential på den nordamerikanska marknaden. Godkänt patent för läkemedelskandidaten ger även Aptahem ett utökat skydd för bolagets fortsatta utvecklingsarbete. Eventuell tidsutökning för skyddet på grund av uppkomna förseningar i handläggningen av ansökan kommer att meddelas senare.

Aptahem AB
Mikael Lindstam, VD
Tel: 076 – 633 36 99
E-post: ml@aptahem.com


Kort om Aptahem

Aptahem utvecklar läkemedelskandidater för att behandla och förebygga sjukdomar som orsakas av blockering av blodkärl, såsom djupventrombos, stroke eller hjärtsvikt. Trombos, även kallad blodpropp, är den medicinska benämningen på en ökad och ohälsosam koagulering av blodkroppar som orsakar mer än 30 procent av alla dödsfall i världen. Trombos uppkommer antingen genom genetiskt arv eller genom att trombosen uppstår i samband med en operation, ett trauma, på grund av medicinering eller genom att den drabbade lider av en sjukdom, såsom cancer. Bolaget innehar patent för Europa, Kina, USA och Kanada samt patentansökning i Indien.

Taggar:

Om oss

Aptahem AB utvecklar aptamerbaserade läkemedel för behandling av akuta livshotande tillstånd där koagulation och inflammation samverkar i sjukdomsprocessen. Bolagets huvudkandidat Apta-1 utvecklas som ett akutläkemedel ämnat att förhindra uppkomsten av livshotande organ- och vävnadsskador hos sepsispatienter.

Prenumerera

Dokument & länkar