Marknadsmeddelande 121/18 - Sista dag för handel med Aptahem AB:s TO 2 är den 16 maj 2018

Sista dag för handel i bolagets teckningsoption, APTA TO 2, är den 16 maj 2018. 

Information om teckningsoptionen:
Kortnamn: APTA TO 2
ISIN-kod: SE0010270728 
Orderbok-ID: 425H
CFI: RMXXXX
FISN: APTAHEM/OPT RTS 20180518
Sista handelsdag: 16 maj 2018

Stockholm den 15 maj 2018

AktieTorget
08 511 68 000
info@aktietorget.se 

Om oss

Aptahem AB utvecklar aptamerbaserade läkemedel för behandling av akuta livshotande tillstånd där koagulation och inflammation samverkar i sjukdomsprocessen. Bolagets huvudkandidat Apta-1 utvecklas som ett akutläkemedel ämnat att förhindra uppkomsten av livshotande organ- och vävnadsskador hos sepsispatienter.