Marknadsmeddelande 226/17 - Information om företrädesemission Aptahem AB (Korrigerad version)

Marknadsmeddelandet har uppdaterats avseende CFI-kod för BTU.

Sista dag för handel i bolagets aktie (APTA) med rätt till tilldelning av uniträtter i emissionen är den 13 september 2017. Första dag för handel i bolagets aktie utan rätt till uniträtter är den 14 september 2017.

För en (1) befintlig aktie av erhålls en (1) uniträtt. Innehav av tre (3) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit för 9,00 SEK per unit. En unit består av tre (3) aktier samt en teckningsoption av serie TO 2 och en teckningsoption TO 3 (3:3 á 3,00 SEK) 

Uniträtterna kommer att handlas på AktieTorget mellan den 20 september 2017 till och med den 2 oktober 2017.  

Betalda tecknad unit kommer handlas från och med den 20 september 2017 fram till dess att emissionen är registrerad hos Bolagsverket.

Teckningstiden är den 20 september 2017 till och med den 4 oktober 2017.

Information om uniträtten:

Kortnamn: APTA UR
CFI: RSXXXX
FISN: APTA/UR
ISIN-kod: SE0010298141
Orderbok-ID: 143360
Första handelsdag: 20 september 2017
Sista handelsdag: 2 oktober 2017
Market Segment/ no: MM Aktietorget-cotr/18
Tick Size/ no: Other Equities/227
MIC Code: XSAT

Information om betald tecknad unit:

Kortnamn: APTA BTU
CFI: ESXXXX
FISN: APTA/BTU NV
ISIN-kod: SE0010298158
Orderbok-ID: 143361
Handelsperiod: 20 september 2017 fram till dess att emissionen är registrerad hos Bolagsverket.
Market Segment/ no: MM Aktietorget-cotr/18

Tick Size/ no: Other Equities/227
MIC Code: XSAT

Stockholm den 13 september 2017

AktieTorget
08-511 68 000
info@aktietorget.se 

Om oss

Aptahem AB utvecklar aptamerbaserade läkemedel för behandling av akuta livshotande tillstånd där koagulation och inflammation samverkar i sjukdomsprocessen. Bolagets huvudkandidat Apta-1 utvecklas som ett akutläkemedel ämnat att förhindra uppkomsten av livshotande organ- och vävnadsskador hos sepsispatienter.