Marknadsmeddelande 276/17 - Sista dag för handel med BTU i Aptahem AB

Sista dag för handel i bolagets betalda tecknade unit, APTA BTU, är den 6 november, 2017.  

Information om betald tecknad BTU:
Kortnamn: APTA BTU
ISIN-kod: SE0010298158
Orderbok-ID: 143361
CFI: ESXXXX
FISN: APTA/BTU NV
Sista handelsdag: 6 november 2017

Stockholm den 1 november 2017 

AktieTorget
08 511 68 000
info@aktietorget.se