Marknadsmeddelande 279/17 - Information om teckningsoption TO 2 och TO3 i Aptahem AB

Första dag för handel med teckningsoptioner av serie TO 2 (APTA TO 2) och TO 3 (APTA TO 3) är den 10 november 2017

En (1) teckningsoption APTA TO 2 berättigar innehavaren till teckning av en (1) ny aktie till teckningskursen 4,00 kr. Teckningsperioden är den 7 maj 2018 till och med den 18 maj 2018.

Information om optionen:
Kortnamn: APTA TO 2 
ISIN-kod:
SE0010270728
Orderbok-ID: 145841
CFI: RWXXXX
FISN: APTA/TO 2
Första dag för handel: 10 november 2017
Teckningsperiod: 7 maj 2018 till och med 18 maj 2018
Marketsegment/no: MM Aktietorget-cotr/18
Tick Size/no: Other Equities/227
MIC Code: XSAT

En (1) teckningsoption APTA TO 3 berättigar innehavaren till teckning av en (1) ny aktie till en teckningskurs motsvarande 70 procent av ett volymvägt genomsnitt av kursen för Bolagets aktier under perioden 27 september 2018 - 10 oktober 2018, dock lägst 4,00 kronor och högst 10,00 kronor. Teckningsperioden är den 15 oktober 2018 till och med den 26 oktober 2018.

Information om optionen:
Kortnamn: APTA TO 3 
ISIN-kod: SE0010270736
Orderbok-ID:
145842
CFI: RWXXXX
FISN: APTA/TO 3
Första dag för handel: 10 november 2017
Teckningsperiod: 15 oktober 2018 till och med den 26 oktober 2018
Marketsegment/no: MM Aktietorget-cotr/18
Tick Size/no: Other Equities/227
MIC Code: XSAT

Stockholm den 2 november 2017

AktieTorget
08-511 68 000
e-post
info@aktietorget.se   

Om oss

Aptahem AB utvecklar aptamerbaserade läkemedel för behandling av akuta livshotande tillstånd där koagulation och inflammation samverkar i sjukdomsprocessen. Bolagets huvudkandidat Apta-1 utvecklas som ett akutläkemedel ämnat att förhindra uppkomsten av livshotande organ- och vävnadsskador hos sepsispatienter.