Norsk apoteksutmanare lägger ut IT-drift till CDC Software

CDC Software (f.d. Industri-Matematik) och Norsk Medisinaldepot (NMD) utvidgar tidigare samarbete. Avtalet möjliggör kraftig svensk expansion för Norges största apoteks- och sjukhusleverantör av läkemedel och hälsovårdsmaterial. Värdet på kontraktet är cirka 6 miljoner kronor över 18 månader.

Expansionen möjliggörs via frigjord kapacitet. Tjänsten som levereras till NMD kallas för ”Managed Hosting”, vilket innebär att CDC Software äger och till NMD tillhandahåller nödvändiga teknikplattformar, proaktiv övervakning 24 timmar om dygnet, daglig drift, backup/restore-funktioner samt en garanterad tillgänglighet. Uppdraget sköts av CDC Softwares enhet CDC Tech Group, som är specialiserade på Outsourcing/Hosting-tjänster

– Vi ser väldigt positivt på att kunna fortsätta samarbetet med NMD. De har valt att fortsätta arbeta med oss trots att det inom Celesio, den tyska koncern NMD tillhör, finns en strategi om att centralisera den här delen av outsourcingen hos HP i Tyskland, förklarar Niklas Rönnbäck, VD, CDC Software.
 
NMD:s långsiktiga mål är att etablera sig som en av de största aktörerna på den svenska apoteksmarknaden.
 
– Genom att samarbeta med CDC Software frigör vi intern kapacitet för att kunna fokusera på de utmaningar vi har framför oss, bland annat en etablering på den svenska apoteksmarknaden med 20 apotek under 2010 och mångdubbelt fler på längre sikt, enligt Stig Heyerdahl, IT-chef hos Norsk Medisinaldepot
 
Expansionen kräver extra resurser. Samtidigt måste avgörande verksamhet levereras med kontinuitet och hög kvalitet. NMD bestämde sig för att förlänga och utvidga det redan befintliga samarbetet med CDC Software.

– De viktigaste kriterierna när vi valde CDC Software var pålitligheten och det ömsesidiga förtroendet, deras flexibilitet och deras höga kompetens, förklarar Stig Heyerdahl, IT-chef hos Norsk Medisinaldepot.
 
CDC Software ser det fortsatta samarbetet som ett nyckeluppdrag. Fler och fler av kunderna ser värdet av att kunna Outsourca sina affärssystem och/eller IT-drift till CDC Software. Ett intensivt arbete har inletts för att vara redo till den planerade driftstarten i oktober 2010.
 
För mer information, kontakta:
Ulf Sandström, Chef för CDC Tech Group, +46 (0) 708 765 117
Stig Heyerdahl, IT-chef, Norsk Medisinaldepot AS, +47 (0)22-16 96 00

CDC Software (f.d. Industri-Matematik), är det kunddrivna företaget. Ett kunddrivet företag visar stor förmåga att lyssna på, förstå, attrahera och behålla sina kunder. Företaget har sedan 1967 levererat affärssystem till branscher där logistik är verksamhetskritiskt, till exempel inom läkemedel och dagligvaruhandel. CDC Software är ett av de snabbast växande IT-företagen i världen med fler än 6 000 kunder och ca 1200 anställda, varav 130 i Norden. Inom Norden utvecklas och säljs primärt två produktlinjer, en svit för Supply Chain Management (CDC Supply Chain) och en för försäljning/kundrelationer (CRM). Dessutom finns en speciell enhet, CDC Tech Group som tillhandahåller Outsourcing/Hosting-tjänster. För mer information om CDC Software, besök www.CDCsoftware.se

Norsk Medisinaldepot AS (NMD) är Norges största leverantör av läkemedel och hälsovårdsmaterial till apotek och sjukhus. Företaget har en marknadsandel på cirka 45 procent. Vitusapotek är namnet på företagets rikstäckande apotekskedja. NMD har också utvecklat ett frivilligt kedjekoncept under namnet Ditt Apotek. Sammanlagt driver företaget cirka 220 apotek, inklusive samtliga av Norges 33 sjukhusapotek och har cirka 2.000 anställda. År 2001 blev NMD en del av den internationella koncernen Celesio. Celesios filosofi är att varje företag ska tänka nationellt, men fortfarande kan dra nytta av den kunskap som ligger i den stora europeiska gemenskapen. Detta bidrar till snabbare utveckling av våra tjänster än vad vi hade lyckats på egen hand. För mer information om Norsk Medisinaldepot, besök www.nmd.no

Taggar:

Om oss

I norden erbjuder Aptean ett brett utbud av integrerade lösningar för företag med komplexa logistikkedjor och distributionsnätverk. Globalt sett förlitar sig fler än 5.000 kunder på oss för att ge dem konkurrensfördel. Genom att erbjuda innovativa, branchanpassade applikationer hjälper Aptean företag att tillfredställa sina kunder, trimma sina affärsprocesser och gå i spetsen för sin bransch. Företaget har sedan 1967 levererat affärssystem till branscher där logistik är verksamhetskritiskt, till exempel inom läkemedel och dagligvaruhandel. I norden utvecklas och säljs idag produktlinjen IMI Supply Chain som är ett intelligent systemstöd för alla led i komplexa affärsprocesser.

Media

Media

Dokument & länkar