Utökat samarbete – DB Schenker East och Aptean tecknar avtal

DB Schenker East och Aptean har tecknat ett 5årsavtal gällande leverans av logistiksystemet IMI Warehouse

DB Schenker är en av världens största leverantörer av transport- och logistiktjänster inom såväl industri som handel. Med en total lageryta på mer än 6 miljoner kvadratmeter finns DB Schenker representerade på mer än 700 orter i 50 länder spridda över alla kontinenter.

 De viktigaste drivkrafterna för DB Schenker East att investera i ett nytt logistiksystem var att öka utnyttjandegraden av personal och andra resurser, förbättra integrationen till sina klienter samt att modernisera föråldrade och manuella rutiner. En annan viktig faktor i sammanhanget var att systerföretaget DB Schenker North använt Apteans IMI svit sedan 90-talet med utökat kundnät och större marknadsandel som följd.

Avtalet tecknas för en  5års period och iWMS, som utvecklas av Aptean i Sverige, implementeras som multi-client och multi-site produktionssystem hos DB Schenkers alla verksamheter i östra Europa. 

Taggar:

Om oss

I norden erbjuder Aptean ett brett utbud av integrerade lösningar för företag med komplexa logistikkedjor och distributionsnätverk. Globalt sett förlitar sig fler än 5.000 kunder på oss för att ge dem konkurrensfördel. Genom att erbjuda innovativa, branchanpassade applikationer hjälper Aptean företag att tillfredställa sina kunder, trimma sina affärsprocesser och gå i spetsen för sin bransch. Företaget har sedan 1967 levererat affärssystem till branscher där logistik är verksamhetskritiskt, till exempel inom läkemedel och dagligvaruhandel. I norden utvecklas och säljs idag produktlinjen IMI Supply Chain som är ett intelligent systemstöd för alla led i komplexa affärsprocesser.

Media

Media