AQ Group AB:s  (publ) årsredovisning för 2016 publicerad

AQ Group  har idag publicerat sin årsredovisning för verksamhetsåret 2016. 

Årsredovisningen finns tillgänglig på hemsidan: http://aqg.se/sv/investerare/finansiell-information/arsredovisning

För ytterligare information kontakta:
Claes Mellgren, CEO, 0705928338, claes.mellgren@aqg.se
Mia Tomczak, CFO, 0708330080 , mia.tomczak@aqg.se

Glen Nilsson, IR Manager, 0706544003 , glen.nilsson@aqg.se

_________________________________________________________________________

Informationen är sådan som AQ Group  AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 6 april 2017 klockan 08:30 (CET).

_______________________________________________________________

Kort om AQ

AQ är en ledande leverantör till krävande industrikunder och är noterat på Nasdaq Stockholms huvudmarknad..

Koncernen består till största delen av rörelsedrivande bolag som vart och ett utvecklar sin speciella kompetens och i samarbete med övriga bolag, strävar efter att erbjuda kostnadseffektiva lösningar i nära samarbete med kunden.

Huvudkontoret ligger i Västerås. AQ har totalt den 31 december 2016 ca 5 100 anställda i Sverige, Bulgarien, Estland, Indien, Kina, Litauen, Mexiko, Polen, Italien, Thailand, Ungern och Serbien.

År 2016 hade AQ en omsättning på ca 3,3 miljarder SEK, och  sedan koncernen startade år 1994 har AQ redovisat positivt resultat varje kvartal.

AQ har högsta kreditvärdighet AAA enligt Bisnode.

www.aqg.se

Taggar:

AQ

Om oss

Att utveckla, tillverka och montera komponenter och system till krävande industrikunder. Att med vårt åtagande för Total Kvalitet göra våra kunder till långsiktiga samarbetspartners.

Prenumerera

Dokument & länkar