AQ Group förvärvar Anton Kft. I Ungern

AQ Group AB har idag tecknat avtal om att förvärva 100 % av aktierna i Anton Kft. (http://www.anton.hu) i Zalaegerszeg, Ungern. Köpeskillingen är 25 MEUR och förvärvet genomförs som en kontantaffär, delvis finansierat med ett banklån på 150 MSEK. Anton Kft. har inga räntebärande lån och en soliditet uppgående till 73%. Övertagandet av verksamheten sker idag.

Anton Kft. är en ledande leverantör inom maskinbearbetning av komponenter för stora industriella gasturbiner (IGT), inom produktion av komplexa formsprutade komponenter och inom konstruktion och tillverkning av verktyg. Bolaget har en nettoomsättning på ca 25 MEUR och förväntas ge ett väsentligt bidrag till vinst per aktie för AQ Group. Goodwill och andra immateriella tillgångar från förvärvet värderas till ca 7 MEUR.

Anton Kft. har ca 400 anställda och äger fastigheter med ca 10 000 m2produktionsyta. Bland kunderna finns Bosch, General Electric och Siemens.

"Förvärvet görs för att erhålla kompetens inom avancerad maskinbearbetning av komponenter för krävande kunder och för att bredda AQ Groups marknad och produktionsteknologi inom formsprutning och verktygsframtagning. Vi är väldigt entusiastiska över att investera i detta välskötta bolag" säger Claes Mellgren, koncernchef i AQ Group.

For ytterligare information kontakta:

Koncernchef                         Claes Mellgren                                                                  +46 (0)70-592 83 38
Styrelseordf.                         P-O Andersson                                                                 +46 (0)70-526 90 77Kort om AQ

AQ är en ledande leverantör till krävande industrikunder och är noterat på AktieTorget.

Koncernen består av rörelsedrivande bolag som vart och ett utvecklar sin speciella kompetens och i samarbete med övriga bolag, strävar efter att erbjuda kostnadseffektiva lösningar i nära samarbete med kunden.

AQ har ca 4 000 anställda i Sverige, Bulgarien, Estland, Indien, Italien, Kina, Litauen, Mexiko, Polen och Thailand.

År 2014 hade AQ en omsättning på 2,6 miljarder SEK.

AQ har högsta kreditvärdighet AAA.

www.aqg.se

Om oss

Att utveckla, tillverka och montera komponenter och system till krävande industrikunder. Att med vårt åtagande för Total Kvalitet göra våra kunder till långsiktiga samarbetspartners.

Prenumerera

Dokument & länkar