AQ Group förvärvar Mecanova

AQ Group AB har den 3 april 2018 tecknat ett avtal om att förvärva 100% av aktierna i Mecanova Oy (http://www.mecanova.com) i Nivala, Finland med dotterbolaget Mecanova Oü i Pärnu, Estland. Köpeskillingen är 1,1 MEUR. Övertagandet av verksamheten sker idag.

Mecanova är en leverantör inom plåtbearbetning och produktion av kopparkomponenter för krävande industrikunder. Bolaget har en nettoomsättning på ca 17 MEUR och har ca 160 anställda.

"Syftet med förvärvet är att expandera AQ:s kundbas, att bredda vårt erbjudande inom plåtbearbetning och tillverkning av kopparkomponenter samt att erhålla synergier med vår befintliga verksamhet i Pärnu. Mecanova har en lång historia och bolaget passar väl in i AQ och det ger oss en närvaro i Finland.”, säger Claes Mellgren, koncernchef i AQ Group

“I Mecanova ser vi affären som en utökad möjlighet för fortsatt utveckling av våra enheter och ett offensivt sätt att möta framtiden. Vi ser positivt på att bli en del av en finansiellt stark internationell koncern då det ger oss möjligheter att bredda och förstärka vårt erbjudande till kunderna och därmed stärka vår konkurrenskraft”, säger Jukka Koponen VD i Mecanova

För ytterligare information kontakta:
Koncernchef, Claes Mellgren telefon, 070-592 83 38

____________________________________________________________________________________________

Kort om AQ

AQ är en ledande leverantör till krävande industrikunder och är noterat på Nasdaq Stockholms huvudmarknad.

Koncernen består till största delen av rörelsedrivande bolag som vart och ett utvecklar sin speciella kompetens och i samarbete med övriga bolag, strävar efter att erbjuda kostnadseffektiva lösningar i nära samarbete med kunden.

Huvudkontoret ligger i Västerås. AQ har totalt den 31 december 2017 ca 5 500 anställda i Sverige, Bulgarien, Estland, Indien, Kina, Litauen, Mexiko, Polen, Italien, Thailand, Ungern och Serbien.

År 2017 hade AQ en omsättning på ca 4,0 miljarder SEK, och sedan koncernen startade år 1994 har AQ redovisat positivt resultat varje kvartal.

AQ har högsta kreditvärdighet AAA enligt Bisnode.

www.aqg.se

Om oss

Att utveckla, tillverka och montera komponenter och system till krävande industrikunder. Att med vårt åtagande för Total Kvalitet göra våra kunder till långsiktiga samarbetspartners.

Prenumerera

Dokument & länkar