AQ Group har valts för att tillverka elektriska distributionssystem till Scanias busschassin

AQ Wiring Systems i Litauen har nominerats av Scania för att tillverka det kompletta elektriska distributionssystemet för Scanias busschassi. Leveranserna börjar i mitten av 2019. Kontraktsvärdet är konfidentiellt men kommer att vara ett positivt bidrag till koncernens strävan efter organisk tillväxt från 2019 och framåt. Det innebär att AQ Wiring Systems bekräftar sin ledande ställning som den ledande producenten av elektriska distributionssystem för bussar i Europa.

"Detta är en viktig milstolpe för AQ Group", säger Claes Mellgren, VD för AQ Group. "Det här är första gången vi kan börja leverera kablage till Scanias chassi. Det bekräftar vår tro på att vi kan ta marknadsandelar genom att vara pålitliga när det gäller leveransprestanda och kvalitet. "

AQ Group är en av de ledande tillverkarna av elektriska distributionssystem globalt för kommersiella fordon med leveranser från dotterbolag i Europa, Mexiko, Indien och Kina.

För ytterligare information kontakta:
Koncernchef, Claes Mellgren telefon, 070-592 83 38
eller Försäljningschef, James Ahrgren, telefon +46 76 052 58 88

____________________________________________________________________________________________

Kort om AQ

AQ är en ledande leverantör till krävande industrikunder och är noterat på Nasdaq Stockholms huvudmarknad.

Koncernen består till största delen av rörelsedrivande bolag som vart och ett utvecklar sin speciella kompetens och i samarbete med övriga bolag, strävar efter att erbjuda kostnadseffektiva lösningar i nära samarbete med kunden.

Huvudkontoret ligger i Västerås. AQ har totalt den 31 december 2017 ca 5 500 anställda i Sverige, Bulgarien, Estland, Indien, Kina, Litauen, Mexiko, Polen, Italien, Thailand, Ungern och Serbien.

År 2017 hade AQ en omsättning på ca 4,0 miljarder SEK, och sedan koncernen startade år 1994 har AQ redovisat positivt resultat varje kvartal.

AQ har högsta kreditvärdighet AAA enligt Bisnode.

www.aqg.se

Taggar:

AQ

Om oss

Att utveckla, tillverka och montera komponenter och system till krävande industrikunder. Att med vårt åtagande för Total Kvalitet göra våra kunder till långsiktiga samarbetspartners.

Prenumerera

Dokument & länkar