Avveckling av AQ Manufacturing Co., Ltd i Thailand

AQ Manufacturing Co., Ltd har inlett en process för att avveckla tillverkningsenheten i Samutprakarn, Thailand. Bakgrunden till avvecklingen är att bolaget har gått med förlust sedan starten 2015. Då affärsvolymerna från kunder, som huvudsakligen verkar på den extremt konkurrensutsatta telekom- och konsumentelektronikmarknaden, visar negativa trender ser inte bolaget en vinstgivande framtid. Tillverkningen kan flyttas till andra bolag i koncernen, huvudsakligen till AQ Holmbergs Suzhou i Kina, för att säkra leveranser till kunderna. “Volymerna vi kunde se när vi beslutade att etablera oss på den thailändska marknaden har minskat för varje år", säger Claes Mellgren, koncernchef i AQ Group. AQ Manufacturing Co., Ltd har 43 anställda i Thailand och står för mindre än en procent av AQ Groups omsättning.

För ytterligare information kontakta:
Koncernchef, Claes Mellgren telefon, 070-592 83 38
eller 
Ragnar Koppel, VD i AQ Manufacturing Co., Ltd,  telefon +86 1377 6100 449

 

____________________________________________________________________________________________

Kort om AQ

AQ är en ledande leverantör till krävande industrikunder och är noterat på Nasdaq Stockholms huvudmarknad.

Koncernen består till största delen av rörelsedrivande bolag som vart och ett utvecklar sin speciella kompetens och i samarbete med övriga bolag, strävar efter att erbjuda kostnadseffektiva lösningar i nära samarbete med kunden.

Huvudkontoret ligger i Västerås. AQ har totalt den 31 december 2017 ca 5 500 anställda i Sverige, Bulgarien, Estland, Indien, Kina, Litauen, Mexiko, Polen, Italien, Thailand, Ungern och Serbien.

År 2017 hade AQ en omsättning på ca 4,0 miljarder SEK, och sedan koncernen startade år 1994 har AQ redovisat positivt resultat varje kvartal.

AQ har högsta kreditvärdighet AAA enligt Bisnode.

www.aqg.se

Taggar:

AQ

Om oss

Att utveckla, tillverka och montera komponenter och system till krävande industrikunder. Att med vårt åtagande för Total Kvalitet göra våra kunder till långsiktiga samarbetspartners.

Prenumerera

Dokument & länkar