Omstrukturering av AQ Plast AB:s verksamhet i Vadstena

AQ Plast AB har inlett fackliga förhandlingar om avsikten att stänga sin tillverkning i Vadstena. Bakgrunden till förändringen är att förbättra konkurrenskraften i AQ Plast AB genom att samordna tillverkningen på färre orter. Tillverkning kommer att flyttas från Vadstena till Anderstorp och Västerås.

"Verksamheten har en lång tradition på orten och den tekniska kompetensen hos medarbetarna är hög. För att långsiktigt stärka vår konkurrenskraft tvingas vi dock att vidta extraordinära åtgärder” säger AQs koncernchef Claes Mellgren.

I samband med den planerade förändringen läggs ett varsel för samtliga 32 anställda i Vadstena.

For ytterligare information kontakta:

Koncernchef                         Claes Mellgren                                             +46 (0)70-592 83 38
VD AQ Plast AB                   Erik Mattson                                               +46 (0)72-510 28 58

Kort om AQ

AQ är en ledande leverantör till krävande industrikunder och är noterat på AktieTorget.

Koncernen består av rörelsedrivande bolag som vart och ett utvecklar sin speciella kompetens och i samarbete med övriga bolag, strävar efter att erbjuda kostnadseffektiva lösningar i nära samarbete med kunden.

AQ har ca 4 000 anställda i Sverige, Bulgarien, Estland, Indien, Italien, Kina, Litauen, Mexiko, Polen, Thailand och Ungern.

År 2014 hade AQ en omsättning på 2,6 miljarder SEK.

AQ har högsta kreditvärdighet AAA.

www.aqg.se

Om oss

Att utveckla, tillverka och montera komponenter och system till krävande industrikunder. Att med vårt åtagande för Total Kvalitet göra våra kunder till långsiktiga samarbetspartners.

Prenumerera

Dokument & länkar