Omstrukturering av AQ Welded Structures verksamhet i Ludvika

AQ Welded Structures AB inleder fackliga förhandlingar om avsikten att stänga ned sin verksamhet i Ludvika. Bakgrunden till nedläggningen är att bolaget gått med förlust i flera år och när en av  våra kunder tillkännagett en flytt utomlands av en produktfamilj som negativt påverkar försäljningsvolymen så ser inte bolaget någon framtid med lönsamhet i verksamheten. Tillverkningen kommer att kunna flyttas till andra bolag inom koncernen för att säkra leveranser till kunderna. "Verksamheten har en lång tradition på orten och den tekniska kompetensen hos medarbetarna är hög. För att långsiktigt stärka vår konkurrenskraft tvingas vi dock att vidta extraordinära åtgärder” säger AQ:s koncernchef Claes Mellgren. AQ Welded Structures har 51 anställda i Ludvika.

För ytterligare information kontakta:
Koncernchef, Claes Mellgren, telefon 070 - 592 83 38 eller Affärsområdeschef, Ivan Obrovac, telefon 070 - 382 08 70

Denna information är sådan information som bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom Claes Mellgrens försorg, för offentliggörande den 22 februari 2018 kl. 08:01 CET.

____________________________________________________________________________________________

Kort om AQ

AQ är en ledande leverantör till krävande industrikunder och är noterat på Nasdaq Stockholms huvudmarknad.

Koncernen består till största delen av rörelsedrivande bolag som vart och ett utvecklar sin speciella kompetens och i samarbete med övriga bolag, strävar efter att erbjuda kostnadseffektiva lösningar i nära samarbete med kunden.

Huvudkontoret ligger i Västerås. AQ har totalt den 31 december 2017 ca 5 500 anställda i Sverige, Bulgarien, Estland, Indien, Kina, Litauen, Mexiko, Polen, Italien, Thailand, Ungern och Serbien.

År 2017 hade AQ en omsättning på ca 4,0 miljarder SEK, och sedan koncernen startade år 1994 har AQ redovisat positivt resultat varje kvartal.

AQ har högsta kreditvärdighet AAA enligt Bisnode.

www.aqg.se

Taggar:

AQ

Om oss

Att utveckla, tillverka och montera komponenter och system till krävande industrikunder. Att med vårt åtagande för Total Kvalitet göra våra kunder till långsiktiga samarbetspartners.

Prenumerera

Dokument & länkar