Bokslutskommuniké januari-december 2012 - Aqeri Holding AB (Publ)

FÖRSTA FÖRSVARSKONTRAKT I TURKIET
FÖRSTA FÖRSVARSKONTRAKT I FRANKRIKE
REKORDSTOR OFFERTSTOCK

Januari - december:

  • Nettoomsättningen uppgick till 29,9 (48,6) MSEK
  • Rörelseresultatet uppgick till -12,3 (-7,4) MSEK
  • Resultat efter skatt var -13,6 (-7,7) MSEK eller -1,60 (-4,39) kronor per aktie
  • Rörelsens kassaflöde var -8,7 (0,3) MSEK eller -1,03 (0,17) kronor per aktie
  • Det egna kapitalet var 7,1 (11,8) MSEK eller 0,58 (6,74) kronor per aktie
  • Soliditeten uppgick till 33% (51%)

Fullständig bokslutskommuniké som bilaga (pdf).


Om Aqeri
Aqeri är en ledande svensk leverantör av dator- och kommunikationsutrustning för extrema förhållanden. Våra produkter är anpassade för att tåla bland annat vibrationer, orena miljöer, elektromagnetisk strålning och varierande klimatförhållanden. I över 20 år har vi hjälpt till att kundanpassa lösningar inom försvars-, industri- och fordonsbranschen. Aqeri Holding AB (publ), med organisationsnummer 556280-6660, har sitt säte i Stockholm, Sverige. Bolagets aktie (ticker: AQER) handlas sedan den 25 april 2005 på First North, samt den 16 februari 2009 på First North Premier som drivs av Nasdaq OMX. Certified advisor är Remium, www.remium.com.

Om oss

Aqeri är ett av Sveriges ledande företag inom robust dator- och kommunikationsteknik för applikationer inom våra fyra verksamhetsområden: försvar, industri, fordon och samhällssäkerhet. Baserat på COTS komponenter utvecklar vi ruggad dator- och kommunikationsutrustning för de mest extrema miljöerna och där 24/7-funktionalitet är ett absolut krav. Våra kunder kräver ofta skräddarsydda lösningar med specifikationer som är unika för just deras verksamhet. Med vår kunskap och över 25 års erfarenhet från branschen hjälper vi kunden att välja rätt system för rätt miljö. Vi har inte bara en lång meritlista när det gäller nära samarbete med våra kunder i den här typen av utvecklingsprocesser utan kan dessutom anpassa våra standardprodukter så att de uppfyller specifika kundbehov. Det garanterar en kostnadseffektiv lösning även för små produktserier. I dagens utbud av high-tech datorer och kommunikationsutrustning fokuseras det en hel del på de allra senaste finesserna och innovationerna. Hos oss hamnar dessa nästan dagliga utvecklingar i bakgrunden till behovet av hållbar kvalitet, varaktig prestanda och garanterad tillgång. För denna typ av långsiktighet krävs ett nära samarbete med ledande komponentleverantörer så att serieleveranser kan säkras. Vi har också det förråd av reservdelar som krävs för att trygga kundens långsiktiga investering. För att upprätthålla alla aspekter av Aqeris höga kvalitetsnivåer krävs en sund ekonomisk grund att stå på. Vi är för närvarande noterade på First North, som drivs av Nasdaq OMX, och vi expanderar stadigt. Vi är kvalitetscertifierade enligt ISO 9001:2008. ISO certifikat

Dokument & länkar