Dotterbolaget Aqeri AB kommer att ansöka om konkurs

Dotterbolaget Aqeri AB kommer ansöka om konkurs under dagen då bolaget saknar likvida medel att finansiera sig. 

De senaste dagarna har styrelsen arbetat febrilt med att hitta finansiering. Styrelsen har fått bekräftelse på att 75% av ägarna ej är beredda att finansiera bolaget vidare. Att det nu står klart att Aqeri AB tappar den stora amerikanska kunden som står för en betydande del av försäljningen gör det svårt att försvara värdet på dotterbolagsaktierna. Styrelsen har tagit in rådgivning under de senaste dagarna för att hantera situationen. Styrelsen ser inga andra alternativ än att inlämna konkursansökan under dagen för dotterbolaget Aqeri AB. Bolaget kommer löpande att informera om händelseutvecklingen.


För ytterligare information, vänligen kontakta
Lisen Olander, VD, tel. 072-3096777

Denna information är sådan information som Aqeri Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 juni 2017 kl. 12.10 CET.

Om oss

Aqeri är ett av Sveriges ledande företag inom robust dator- och kommunikationsteknik för applikationer inom våra fyra verksamhetsområden: försvar, industri, fordon och samhällssäkerhet. Baserat på COTS komponenter utvecklar vi ruggad dator- och kommunikationsutrustning för de mest extrema miljöerna och där 24/7-funktionalitet är ett absolut krav. Våra kunder kräver ofta skräddarsydda lösningar med specifikationer som är unika för just deras verksamhet. Med vår kunskap och över 25 års erfarenhet från branschen hjälper vi kunden att välja rätt system för rätt miljö. Vi har inte bara en lång meritlista när det gäller nära samarbete med våra kunder i den här typen av utvecklingsprocesser utan kan dessutom anpassa våra standardprodukter så att de uppfyller specifika kundbehov. Det garanterar en kostnadseffektiv lösning även för små produktserier. I dagens utbud av high-tech datorer och kommunikationsutrustning fokuseras det en hel del på de allra senaste finesserna och innovationerna. Hos oss hamnar dessa nästan dagliga utvecklingar i bakgrunden till behovet av hållbar kvalitet, varaktig prestanda och garanterad tillgång. För denna typ av långsiktighet krävs ett nära samarbete med ledande komponentleverantörer så att serieleveranser kan säkras. Vi har också det förråd av reservdelar som krävs för att trygga kundens långsiktiga investering. För att upprätthålla alla aspekter av Aqeris höga kvalitetsnivåer krävs en sund ekonomisk grund att stå på. Vi är för närvarande noterade på First North, som drivs av Nasdaq OMX, och vi expanderar stadigt. Vi är kvalitetscertifierade enligt ISO 9001:2008. ISO certifikat

Prenumerera

Dokument & länkar