Arbetslösheten i Blekinge fortsätter minska, men i lägre takt

Även i oktober minskade arbetslösheten i Blekinge, men nu i lägre takt än tidigare. Det finns en något dämpad efterfrågan hos länets arbetsgivare, men fortfarande anmäls många lediga platser. De senaste månaderna har efterfrågan framför allt funnits inom industrin, men även inom byggsektorn. Sedan i mars har antalet personer inom etableringen jämfört med året innan minskat och det gäller även i oktober. 

– Att efterfrågan minskar något är kanske väntat eftersom efterfrågan har varit mycket stark under en längre tid, säger David Fridlund, chef på Arbetsförmedlingen i Blekinge.

– Trots minskning har arbetsgivarna ett fortsatt stort behov av kompetens och tillsammans med kommunerna kan vi erbjuda olika utbildningsmöjligheter för den som behöver. Många utbildningar inom yrkesvux ger jobb. En möjlighet är arbetsmarknadsutbildning som kan skräddarsys efter företagens behov och speciella tjänster, berättar David Fridlund.

I oktober fick 690 av alla som var inskrivna vid Arbetsförmedlingen i Blekinge arbete, vilket är en minskning med 11 procent jämfört med för ett år sedan och den starkaste minskningen sedan maj i år.

Arbetslösheten utvecklas olika inom länet
7 400 personer var inskrivna som arbetslösa i slutet av oktober vilket är en minskning med 92 personer och motsvarar 10 procent av arbetskraften. 1 650 personer av dessa var inskrivna som arbetslösa i etableringsuppdraget. I oktober fortsatte antalet arbetslösa minska i Karlskrona, Olofström, Sölvesborg och öka i Ronneby och Karlshamn.

Den relativa arbetslösheten i oktober för länets kommuner och förändringen i antal:

 • 9,6 procent i Karlshamn (+ 64 personer jämfört med oktober 2016)

• 9,0 procent i Karlskrona (- 87 personer)

• 11,7 procent i Olofström (- 49 personer)

• 13,6 procent i Ronneby (+ 57 personer)

• 9,4 procent i Sölvesborg (- 77 personer)

I oktober registrerades 53 fler personer i etableringen, vilket är samma nivå som de senaste månaderna.

Arbetslösheten bland ungdomar fortsätter minska
I oktober var 1 440 personer i åldern 18-24 år utan arbete, vilket är 222 färre än för ett år sedan och motsvarar 17,8 procent av arbetskraften. Ungdomsarbetslösheten som minskat fyra år i rad fortsätter alltså stadigt nedåt. Trots detta hade Blekinge landets högsta ungdomsarbetslöshet, marginellt högre än Gävleborg (17,4 %),

I oktober anmäldes 930 lediga platser, vilket är färre (-222) jämfört med för ett år sedan. Därmed fortsätter trenden sedan halvårsskiftet 2016 med svagare inflöde av nyanmälda platser, men annonseringen är fortfarande på en hög nivå. Minskningen är störst inom den offentligt finansierade tjänstesektorn, medan platserna ökat framför allt inom industrin och även inom byggsektorn.

53 personer varslades om uppsägning, vilket är den högsta siffran sedan februari 2014.

Kort om arbetsmarknaden för Blekinge län oktober
Inom parentes anges motsvarande siffror för oktober 2016.

 • 10,0* procent var inskrivna som arbetslösa (10,2 %) sammanlagt 7 400 personer (7 450), varav 1 650 inom etableringen (1 700)
 • 17,8* procent av ungdomarna var inskrivna som arbetslösa (20,3 %),
 • sammanlagt 1 440 personer (1 670), varav 318 inom etableringen (296)
 • 3 280 personer var öppet arbetslösa (3 380), varav 915 inom etableringen
  (1 040)
 • 4 100 personer deltog i program med aktivitetsstöd (4 200), varav 740 inom etableringen (665)
 • 491 personer anmälde sig som nya öppet arbetslösa (433), varav 42 inom etableringen (114)
 • 690 personer fick arbete (780), varav 30 inom etableringen (26)
 • 53 personer varslades om uppsägning (0)

*Andel av den registerbaserade arbetskraften.

Månadsstatistiken för november publiceras 14 december kl. 8:00

Fakta om statistiken
Arbetsförmedlingens månadspressmeddelanden redovisar myndighetens verksamhetsstatistik. Redovisningen bygger på Arbetsförmedlingens registeruppgifter om bland annat inskrivna arbetslösa och om nyanmälda lediga platser. Arbetsförmedlingens arbetslöshetsstatistik redovisar olika kategorier av arbetssökande som är inskrivna på Arbetsförmedlingen. En av dessa är öppet arbetslösa – alltså de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete. En annan är sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns tillsammans inskrivna arbetslösa. Andelen inskrivna arbetslösa anges i förhållande till en registerbaserad arbetskraft.

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik tillhör inte Sveriges officiella statistik. Den officiella arbetslöshetsstatistiken redovisas av Statistiska centralbyrån (SCB) i deras Arbetskraftsundersökning (AKU).

Mer information om Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik

Mer information om SCB:s arbetskraftsundersökning

För kommentarer: David Fridlund, chef Arbetsförmedlingen Blekinge 010-488 17 09
För information: Victor Tanaka, analytiker, 010-487 67 09
Presskontakt: Lena Lithner Soutkari, pressansvarig, 010-486 97 20

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se

Kontakt

 • Arbetsförmedlingen Blekinge
 • Lena Lithner Soutkari

  Regional press- och informationsansvarig


  010-486 9720