Arbetslösheten utvecklas olika i Blekinge

Blekinges arbetsmarknad hade en fortsatt tudelad utveckling i december. Arbetslösheten ökar bland utrikes föda, men fortsätter minska rejält för inrikes. Även ungdomsarbetslösheten går nedåt, men är trots detta fortfarande högst i landet. Annonseringen för sommarvikariaten inom vård och omsorg har börjat.

– Jag hoppas vi kan vända trenden med landets högsta ungdomsarbetslöshet i år Vi har ett bra samarbete med länets kommuner och tillsammans ska vi motivera fler ungdomar att i första hand läsa klart gymnasiet, säger David Fridlund, chef på Arbetsförmedlingen i Blekinge.

– För ungdomar som utbildar sig mot framtidsjobben finns det bra jobbmöjligheter hos länets arbetsgivare. Många branscher har redan ett stort behov av arbetskraft och det ökar framöver, menar David Fridlund.

I oktober fick 535[1] av alla som var inskrivna vid Arbetsförmedlingen i Blekinge arbete, vilket är 13 personer färre (-2 procent) jämfört med för ett år sedan.

Arbetslösheten minskar i Olofström och ökar i Ronneby
8 450 personer var inskrivna som arbetslösa i slutet av december, vilket är 177 fler än för ett år sedan och motsvarar 11,5 procent av arbetskraften. Arbetslösheten ökar bland utrikes födda, men har under 2015 minskat kraftigt bland gruppen inrikes födda. Ronneby och Olofström har fortfarande högst arbetslöshet, men den fortsätter minska i Olofström och öka i Ronneby.

• 11,0 procent i Karlshamn (+ 32 personer jämfört med december 2014)

• 10,2 procent i Karlskrona (+ 27 personer)

• 13,4 procent i Olofström (- 88 personer)

• 14,7 procent i Ronneby (+ 232 personer)

• 10,5 procent i Sölvesborg (- 26 personer)

Ungdomsarbetslösheten minskar, men fortsatt högst i landet
Även i december hade Blekinge landets högsta ungdomsarbetslöshet, trots att den minskar stadigt. I december var 2 060 personer i åldern 18-24 år utan arbete, vilket är 162 färre än för ett år sedan och motsvarar 24,3 procent av arbetskraften. Den positiva allmänna utvecklingen i Olofström innebär att kommunen nu har betydligt lägre ungdomsarbetslöshet (25 %) än Ronneby (29 %).

Antalet lediga platser fortsätter öka
I december anmälde länets arbetsgivare 1 860 lediga platser, vilket är 352 fler (+23 procent) än för ett år sedan. De senaste månaderna har företagstjänster samt IT- och utbildningssektorn legat bakom den fortsatta ökningen av det totala antalet nyanmälda lediga platser i länet. Redan i december fanns 620 nya vikariats- och ferieplatser annonser för sommarjobb inom vård- och omsorgssektorn, vilket var 188 färre jämfört med 2013.

Få varslade
Under december varslades 22 personer om uppsägning i Bleking. De senaste tolv månaderna har i genomsnitt 32 personer varslats per månad. 2014 varslades i genomsnitt knappt 50 personer per månad och 2013 84 personer per månad.

Kort om december månad 2015 Blekinge län

(Inom parentes anges motsvarande siffror för december 2014.)

 • 11,5 procent var inskrivna som arbetslösa (11,2 %)*

 • 24,3 procent av ungdomar 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (26,0 %)**

 • Antal inskrivna arbetslösa uppgick till 8 450 personer (8 300)

 • 535 personer fick arbete (550)

 • 492 personer anmälde sig som nya öppet arbetslösa (503)

 • 1 860 nya lediga platser anmäldes (1 500)

 • 22 personer varslades om uppsägning (18)

*Inskrivna arbetslösa som andel (%) av den registerbaserade arbetskraften 16-64 år

** Inskrivna arbetslösa som andel (%) av den registerbaserade arbetskraften 18-24 år

Månadsstatistiken för januari publiceras den 11 februari klockan 8.

Fakta om statistiken

Arbetsförmedlingens månadspressmeddelanden redovisar myndighetens verksamhetsstatistik. Redovisningen bygger på Arbetsförmedlingens registeruppgifter om bland annat inskrivna arbetslösa och om nyanmälda lediga platser. Arbetsförmedlingens arbetslöshetsstatistik redovisar olika kategorier av arbetssökande som är inskrivna på Arbetsförmedlingen. En av dessa är öppet arbetslösa – alltså de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete. En annan är sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns tillsammans inskrivna arbetslösa. Andelen inskrivna arbetslösa anges i förhållande till en registerbaserad arbetskraft.

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik tillhör inte Sveriges officiella statistik. Den officiella arbetslöshetsstatistiken redovisas av Statistiska centralbyrån (SCB) i deras Arbetskraftsundersökning (AKU).

Mer information om Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik

Mer information om SCB:s arbetskraftsundersökning


[1] De flesta siffrorna i denna text är inte exakta och har avrundats till närmaste fem-, tio- eller femtiotal.

För kommentarer: David Fridlund, chef Arbetsförmedlingen Blekinge 010-488 17 09
För information: Victor Tanaka, analytiker, 010-487 67 09
Presskontakt: Lena Lithner Soutkari, 010-486 9720

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se

Kontakt

 • Arbetsförmedlingen Blekinge
 • Lena Lithner Soutkari

  Regional press- och informationsansvarig


  010-486 9720