Färre nyinskrivna arbetslösa i Blekinge

Inte heller i oktober syns någon entydig utveckling på Blekinges arbetsmarknad. Ungdomsarbetslösheten fortsätter nedåt, medan antalet varsel ökade. Samtidigt fortsätter antalet nyinskrivna personer att minska sedan i juni.

– Det finns en ganska stadig efterfrågan på arbetskraft i Blekinge, medan utbudet av arbetskraft däremot skiftar och det beror på invandringen, säger David Fridlund, chef på Arbetsförmedlingen i Blekinge.

I oktober fick 685[1] av alla som var inskrivna vid Arbetsförmedlingen i Blekinge arbete, vilket är 35 personer färre (-5 procent) jämfört med för ett år sedan.

Olika utveckling av arbetslösheten i Olofström och Ronneby

8 100 personer var inskrivna som arbetslösa i slutet av oktober, vilket är 166 fler än för ett år sedan och motsvarar 11 procent av arbetskraften. Sedan i maj ökar arbetslösheten jämfört med motsvarande månad året innan, men ökningen i oktober var betydligt lägre jämfört med ökningstakten de senaste månaderna. Ronneby och Olofström har högst arbetslöshet, men olika utveckling. Arbetslösheten minskade rejält i Olofström, men fortsatte öka i Ronneby. Sölvesborg hade fortfarande lägst arbetslöshet.

 • 10,3 procent i Karlshamn (+ 46 personer jämfört med oktober 2014)

 • 9,9 procent i Karlskrona (+ 9 personer)

 • 13,0 procent i Olofström (- 107 personer)

 • 14,2 procent i Ronneby (+ 253 personer)

 • 9,5 procent i Sölvesborg (- 35 personer)

Ungdomsarbetslösheten går stadigt nedåt

Trots att Blekinge har landets högsta ungdomsarbetslöshet fortsätter den att minska starkt. I oktober var 2 000 personer i åldern 18-24 år utan arbete, vilket är 230 färre än för ett år sedan och motsvarar 23,7 procent av arbetskraften. Alla Blekinges kommuner har en ungdomsarbetslöshet över 22 procent av arbetskraften, jämfört med 13 procent för riksgenomsnittet.

– Ungdomar gynnas när efterfrågan är bra och samtidigt är ungdomskullarna rekordsmå. Det minskar konkurrensen och ger fler chansen till det första jobbet som är så viktigt, säger David Fridlund.

Lediga platser fortsätter öka kraftigt

I oktober anmälde länets arbetsgivare 980 lediga platser, vilket är 348 fler (+55 procent) än för ett år sedan. De senaste månadernas har platserna framför allt ökat inom transportsektorn, företagstjänster samt hotell- och restaurangbranschen samt utbildningssektorn inom den offentliga sektorn.

Många varslade i oktober

Under oktober varslades 93 personer om uppsägning i Bleking. Det är den högsta siffran sedan i mars, men inget pekar på att det är ett trendbrott. De senaste tolv månaderna har i genomsnitt 35 personer varslats per månad. 2014 varslades i genomsnitt knappt 50 personer per månad och 2013 84 personer per månad.

Kort om oktober månad 2015, Blekinge län

(Inom parentes anges motsvarande siffror för oktober 2014.)

 • 11,0 procent var inskrivna som arbetslösa (10,8 %)*

 • 23,7 procent av ungdomar 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (26,0 %)**

 • Antal inskrivna arbetslösa uppgick till 8 100 personer (7 900)

 • 685 personer fick arbete (720)

 • 421 personer anmälde sig som nya öppet arbetslösa (541)

 • 980 nya lediga platser anmäldes (635

 • 93 personer varslades om uppsägning (0)

*Inskrivna arbetslösa som andel (%) av den registerbaserade arbetskraften 16-64 år

** Inskrivna arbetslösa som andel (%) av den registerbaserade arbetskraften 18-24 år

Fakta om statistiken

Arbetsförmedlingens månadspressmeddelanden redovisar myndighetens verksamhetsstatistik. Redovisningen bygger på Arbetsförmedlingens registeruppgifter om bland annat inskrivna arbetslösa och om nyanmälda lediga platser. Arbetsförmedlingens arbetslöshetsstatistik redovisar olika kategorier av arbetssökande som är inskrivna på Arbetsförmedlingen. En av dessa är öppet arbetslösa – alltså de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete. En annan är sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns tillsammans inskrivna arbetslösa. Andelen inskrivna arbetslösa anges i förhållande till en registerbaserad arbetskraft.

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik tillhör inte Sveriges officiella statistik. Den officiella arbetslöshetsstatistiken redovisas av Statistiska centralbyrån (SCB) i deras Arbetskraftsundersökning (AKU).

Mer information om Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik

Mer information om SCB:s arbetskraftsundersökning


[1] De flesta siffrorna i denna text är inte exakta och har avrundats till närmaste fem-, tio- eller femtiotal.

För kommentarer: Nicklas Leviné, sektionscchef Arbetsförmedlingen Blekinge  010-487 40 20
För information: Victor Tanaka, analytiker, 010-487 67 09
Presskontakt: Lars Ericsson  010-486 27 43, Lena Lithner Soutkari, 010-486 9720

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se

Kontakt

 • Arbetsförmedlingen Blekinge
 • Lena Lithner Soutkari

  Regional press- och informationsansvarig


  010-486 9720