Fler lediga platser och lägre arbetslöshet

Under våren har Blekinges arbetsmarknad förbättrats och den utvecklingen fortsatte i augusti. Antalet lediga platser ökade medan arbetslösheten minskade och minskningen var kraftigare än för landet som helhet. Däremot ökade antalet nyinskrivna personer och det gäller framför allt personer mellan 55-64 år.

I augusti anmäldes 525 lediga platser till länets arbetsförmedlingar, vilket är 40 fler än för ett år sedan. Sedan 2012 har ökningen av antalet nyanmälda lediga platser mattats av. Även om platserna ökade även i juli är det för tidigt att tala om trendbrott.

Färre fick jobb i augusti

I augusti fick 800 av alla som var inskrivna vid Arbetsförmedlingen i Blekinge någon form av arbete, vilket är nästan 12 procent färre än under augusti 2013. I början av året var det fler som fick arbete, jämfört med året innan, men trenden de senaste månaderna är att antalet minskar.

– Ett skäl kan vara att många arbetssökande saknar den kompetens arbetsgivarna söker. Här försöker vi jobba ännu närmare arbetsgivarna och skräddarsy olika lösningar där det är möjligt, säger Nada Mladenovic, chef på Arbetsförmedlingen Karlskrona Ronneby.

Arbetslösheten minskar snabbare i Blekinge än i hela landet
I augusti var 7 650 personer arbetslösa, vilket är 780 färre än för ett år sedan. Det motsvarar en arbetslöshet på 10,4 procent i förhållande till arbetskraften. Därmed fortsättet antalet arbetslösa i Blekinge att minska och minskningen är större än för riket som helhet.

Arbetslösheten minskade i länets alla kommuner, men Olofström avviker fortfarande med sin mycket höga arbetslöshet.

• 9,7 procent i Karlshamn (-87 personer jämfört med augusti 2013)

• 10,0 procent i Karlskrona (-367 personer)

• 13,2 procent i Olofström (-24 personer)

• 11,6 procent i Ronneby (-187 personer)

• 9,3 procent i Sölvesborg (-117 personer)

Även ungdomsarbetslösheten fortsätter minska och i augusti var 2 170 personer i åldern 18-24 år utan arbete, vilket är 425 färre än för ett år sedan. Det motsvarar 25,5 procent av arbetskraften och är den högsta i landet.

– Många ungdomar har fått arbete i år och den gruppen har märkbart gynnats av den positiva utvecklingen även om arbetslösheten fortfarande är hög, säger Carina Hubertsson, chef på Arbetsförmedlingen Karlshamn Olofström Sölvesborg och Bromölla.

Färre varsel i år
Under augusti varslades 75 personer om uppsägning i Blekinge, vilket är den högsta siffran sedan början av året. Men det är lägre än månadsgenomsnittet för förra året som var knappt 90 personer per månad.

Läs mer i Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län, augusti 2014

Månadsstatistiken för september publiceras den 10 oktober klockan 8.

Fakta om statistiken
Notera att den arbetslöshetsstatistik som Arbetsförmedlingen redovisar inte är den officiella arbetslösheten utan att den istället redovisas av Statistiska centralbyrån (SCB) i deras Arbetskraftsundersökning (AKU).

Arbetsförmedlingens arbetslöshetsstatistik bygger på olika kategorier av arbetssökande som är inskrivna på Arbetsförmedlingen. En av dessa är öppet arbetslösa – alltså de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete. En annan är sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns tillsammans inskrivna arbetslösa. Andelen öppet arbetslösa och/eller sökande i program med aktivitetsstöd anges numera i förhållande till en registerbaserad arbetskraft.

Mer information om Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik

Mer information om SCB:s arbetskraftsundersökning:

För kommentarer:
Nada Mladenovic chef   Arbetsförmedlingen Karlskrona Ronneby 010-486 72 81
Carina Hubertsson, chef Arbetsförmedlingen Karlshamn   Olofström Sölvesborg Bromölla 010-486 44 78
För information: Victor Tanaka, utredare  010-487 67 09
Presskontakt:
Lena Lithner Soutkari, 010-486 9720

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se

Kontakt

  • Arbetsförmedlingen Blekinge
  • Lena Lithner Soutkari

    Regional press- och informationsansvarig


    010-486 9720