Högtrycket fortsätter: fler får jobb och arbetslösheten sjunker

Arbetsförmedlingens nya arbetsmarknadsprognos visar att till slutet av 2019 ökar sysselsättningen med 1 450 personer och arbetslösheten minskar till 9,3 procent av arbetskraften. Bristen på kvalificerad arbetskraft breddas och bromsar länets utveckling. Länets byggföretag och industri går på högvarv vilket bidrar till ökad sysselsättning, men ger också nya arbetstillfällen i andra delar av näringslivet. Flest nya jobben kommer att skapas inom privat tjänstesektor och inom offentlig sektor.

I ett riksperspektiv har Blekinge en svag arbetsmarknad. Det beror till stor del på att befolkningsökningen inte är lika stark som i storstadsregionerna, men också på att industrisektorn påverkades mycket starkt av finanskrisen för snart tio år sedan.

– Kompetensbristen har varit påtaglig under många år och här krävs breda lösningar som bygger på samverkan mellan Arbetsförmedlingen, kommuner, näringsliv och andra aktörer, säger Nicklas Leviné, tf chef Arbetsförmedlingen i Blekinge. 

– Viktigaste faktorn är utbildning och fler måste satsa på yrkes- eller högre studier. Vi ser att 35 procent av de arbetssökande saknar en gymnasieexamen så utbildning utgör en vattendelare på länet arbetsmarknad, konstaterar Nicklas Leviné.

Arbetskraften ökar betydligt svagare nästa år

Länets arbetskraft har ökat de senaste åren, men nästa år ökar den i betydligt svagare takt. Detta beror på att inflyttningen till länet minskar klart jämfört med 2016 och 2017.

Prognosen visar att det fortsatt är väldigt många arbetsgivare som upplever brist. Samtidigt finns ett stort behov av stöd och insatser för många av de inskrivna arbetssökande där vägledning och studiemotiverande insatser blir allt viktigare.  Blekinge har till exempel högst arbetslöshet i landet bland inrikes födda. Även om ungdomsarbetslösheten har halverats de senaste fem åren är den fortfarande hög i ett riksperspektiv. Det finns tydliga skillnader mellan ungdomars förutsättning att få arbete beroende på om de utbildar sig eller ej.  Gymnasieutbildning är i princip obligatoriskt på svensk arbetsmarknad, och för dem med kort utbildning är det fortsatt svårt att etablera sig. Arbetslösheten är fortsatt betydligt högre för de som saknar en gymnasieutbildning och bland utrikes födda.

Sammanfattning

 • 2018 ökar sysselsättningen med 850 personer (+1,2 %) och 2019 med 600 personer
 • (+ 0,9 %).
 • Arbetskraften ökar i betydligt svagare takt 2018 än de senaste åren, vilket beror på att invandringen minskar. Tillskottet av personer i yrkesverksam ålder (16-64 år) består helt av utrikesfödda och har gjort så under flera år.
 • Arbetslösheten minskar med 400 personer fram till sista kvartalet 2019, vilket innebär att det kommer att finnas 7 000 inskrivna arbetslösa i länet. Arbetslöshetsnivån beräknas till 9,7 procent sista kvartalet 2018 och till 9,3 procent sista kvartalet 2019. Motsvarande siffra för sista kvartalet 2017 var 10,1 procent
 • Gruppen som varit arbetslösa mer än två år fortsätter öka. Här behövs långsiktiga insatser och utbildningsbehovet är stort. 
   
 • Tre viktiga utmaningar på Blekinges arbetsmarknad är
  • Matchning till arbete och utbildning
  • Utrikes föddas etablering på arbetsmarknaden
  • Motverka långtidsarbetslösheten

Tydlig brist på arbetskraft finns inom följande yrkesområden:

 • Läraryrken,
 • Yrken inom omvårdnad, hälso- och sjukvård.
 • Yrken inom socialt arbete,
 • Yrken inom bygg och anläggning,
 • Yrken inom teknik och it,
 • Kvalificerade yrken inom industrin

Fakta:

I Blekinge län ingick 302 arbetsställen inom det privat näringslivet. För offentlig verksamhet är undersökningen heltäckande inom kommuner och landsting. Dessutom görs intervjuer med ett urval av statliga arbetsställen. I hela undersökningen ingick 360 arbetsställen och svarsfrekvensen blev 93 procent.

För kommentarer: Nicklas Leviné, tf chef Arbetsförmedlingen Blekinge, 010-487 40 20
För information: Josef Lannemyr, analytiker, 010-487 67 20
Presskontakt: Lars Ericsson, Arbetsförmedlingen, 010-486 2743
Lena Lithner Soutkari, Arbetsförmedlingen, 010-486 9720

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se

Kontakt

 • Arbetsförmedlingen Blekinge
 • Lena Lithner Soutkari

  Regional press- och informationsansvarig


  010-486 9720