Ingen entydig utveckling på Blekinges arbetsmarknad

Utvecklingen på Blekinges arbetsmarknad är fortsatt avvaktande. Arbetslösheten i Karlskrona fortsätter minska rejält, men ökar i andra kommuner. Även i mars minskade arbetslösheten bland kvinnor medan den ökade bland männen jämfört med förra året. Det är fortsatt svårt för den som är ny i Sverige att få arbete.

I mars fick 935[1]  av alla som var inskrivna vid Arbetsförmedlingen i Blekinge någon form av arbete, vilket var i stort sett samma som för ett år sedan.

Arbetslösheten minskade marginellt i mars
I slutet av mars var 7 950 personer inskrivna som arbetslösa, vilket är 34 färre än för ett år sedan och motsvarar 10,9 procent av arbetskraften. Samtidigt ökar antalet nyinskrivna arbetslösa och i gruppen finns många utomeuropeiskt födda som kommit via flyktinginvandringen till länet.

Många som kommer till Sverige nu har bra utbildning och arbetslivserfarenhet som arbetsgivarna i Blekinge behöver, men det gäller att de kommer in på arbetsplatser och får använda sina kunskaper, säger David Fridlund, chef på Arbetsförmedlingen Karlshamn Olofström Sölvesborg och Bromölla

Arbetslösheten i Karlskrona fortsätter nedåt och även under mars var minskningen (- 7,1 procent) kraftigare än genomsnittet för hela landet (- 4,5 procent ). Ronneby och Olofström har fortsatt en hög arbetslöshet som andel av arbetskraften.

 • 10,3 procent i Karlshamn (+ 13 personer jämfört med mars 2014)
 • 9,7 procent i Karlskrona (- 199 personer)
 • 14,0 procent i Olofström (+ 53 personer)
 • 13,2 procent i Ronneby (+ 113 personer)
 • 10,0 procent i Sölvesborg (- 14 personer)

Arbetslösheten bland unga fortsätter minska från hög nivå
I slutet var mars var 2 030 personer i åldern 18-24 personer arbetslösa, vilket är 232 färre än för ett år sedan och motsvarar en arbetslöshet på 24 procent av arbetskraften. Antalet arbetslösa blekingeungdomar har minskat under en längre tid. Även när det gäller unga har Karlskrona lägst arbetslöshet i länet (22 procent av arbetskraften) men fortfarande långt över genomsnitt för hela riket, som är 14 procent.

– Möjligheterna för unga att få arbete beror mycket på hela arbetsmarknadens utveckling och i Karlskrona ser vi att arbetslösheten minskar både totalt och för ungdomar, säger Nada Mladenovic, chef på Arbetsförmedlingen Karlskrona Ronneby.

Stort varsel i mars
Under mars varslades 107 personer om uppsägning i Blekinge, men det höga varseltalet bedöms inte avspegla en mer allmänt negativ utveckling för länets arbetsmarknad utan beror på ett större varsel. De senaste tolv månaderna har i genomsnitt knappt 37 personer varslats per månad, vilket är klart lägre än genomsnittet 2013 med 84 personer och 117 år 2012.

Fler lediga platser
I mars anmäldes 1 660 lediga platser till länets arbetsförmedlingar[2], vilket är 805 fler än för ett år sedan. Det beror främst på att sommarjobben fortsatte öka kraftigt under mars, framför allt inom vård- och omsorg, men även inom utbildningssektorn.

Kort om mars månad 2015, Blekinge län
(Inom parentes anges motsvarande siffror för mars månad 2015)

 • 10,9 procent var inskrivna som arbetslösa (10,9 %)*
 • 24 procent av ungdomar 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (26 %)**
 • Antal inskrivna arbetslösa uppgick till 7 950 personer (8 000)
 • 935 personer fick arbete (930)
 • 373 personer anmälde sig som nya öppet arbetslösa (339)
 • 1 660 nya lediga platser anmäldes (855)
 • 107 personer varslades om uppsägning (72)

*Inskrivna arbetslösa som andel (%) av den registerbaserade arbetskraften 16-64 år

** Inskrivna arbetslösa som andel (%) av den registerbaserade arbetskraften 18-24 år

Fakta om statistiken
Arbetsförmedlingens månadspressmeddelanden redovisar myndighetens verksamhetsstatistik. Redovisningen bygger på Arbetsförmedlingens registeruppgifter om bland annat inskrivna arbetslösa och om nyanmälda lediga platser. Arbetsförmedlingens arbetslöshetsstatistik redovisar olika kategorier av arbetssökande som är inskrivna på Arbetsförmedlingen. En av dessa är öppet arbetslösa – alltså de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete. En annan är sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns tillsammans inskrivna arbetslösa. Andelen inskrivna arbetslösa anges i förhållande till en registerbaserad arbetskraft.

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik tillhör inte Sveriges officiella statistik. Den officiella arbetslöshetsstatistiken redovisas av Statistiska centralbyrån (SCB) i deras Arbetskraftsundersökning (AKU)

Mer information om Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik

Mer information om SCB:s arbetskraftsundersökning:

April månads arbetsmarknadsstatistik publiceras 11 maj 2015.


[1] De flesta siffrorna i denna text är inte exakta och har avrundats till närmaste fem-, tio- eller femtiotal.

[2] Platsstatistiken täcker inte hela arbetsmarknaden eftersom alla lediga platser inte anmäls till Arbetsförmedlingen. Andelen platser som anmäls varierar över tid och är generellt sett större i högkonjunktur än i lågkonjunktur. Omannonseringar och även felregistreringar kan förekomma.

För kommentar:
Nada Mladenovic chef Arbetsförmedlingen Karlskrona   Ronneby 010-486 72 81
Sara B Jacobsson, sektionschef Arbetsförmedlingen, Karlshamn Olofström Sölvesborg Bromölla, 010-4861342
För information: Victor Tanaka, analytiker, 010-487 67 09
Presskontakt: Lena Lithner Soutkari, 010-486 9720

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se

Kontakt

 • Arbetsförmedlingen Blekinge
 • Lena Lithner Soutkari

  Regional press- och informationsansvarig


  010-486 9720