Krafttag mot ungdomsarbetslösheten i Blekinge med framgångsrikt projekt

Nu avslutas projektet Ung framtid. Genom projektet har Arbetsförmedlingen tagit krafttag mot ungdomsarbetslösheten i flera delar av Sverige med högst ungdomsarbetslöshet. 7 av 10 deltagare har börjat arbeta eller studera. I Blekinge  har 8 av 10 fått jobb eller börjat studera via Ung framtid.

I Ung framtid har man lagt lika mycket tid på att möta arbetssökande ungdomar som att ge service till arbetsgivare. Det har resulterat i lyckade matchningar. 

– Vi vet att samarbetet med arbetsgivare är en tydlig framgångsfaktorer för att minska ungdomsarbetslösheten, därför har vi arbetat nära de lokala arbetsgivarna och utgått från deras kompetensbehov, säger Helena Titz, delprojektledare för Ung framtid.

Ung framtid har intervjuat arbetssökande och arbetsgivare om deras behov och tillsammans med dem tagit fram verktyg för lyckade rekryteringar. Utifrån behoven erbjuder projektet service och aktiviteter.

Sverige har idag rekordlåg ungdomsarbetslöshet. Oavsett konjunkturläget behöver många hjälp att ta första steget ut på arbetsmarknaden som är viktigt för varaktig etablering i arbetslivet. När projektet nu avslutas tar Arbetsförmedlingen tillvara på erfarenheterna i olika former på olika orter. Gemensamt är dock ambitionen att jobba vidare och utveckla arbetet med ungdomar ytterligare.

Faktaruta om Ung framtid

Bakgrund:

Arbetsförmedlingens projekt Ung framtid startade som ett projekt för att minska ungdomsarbetslösheten i de regioner i EU som hade en ungdomsarbetslöshet över 25 procent. Ung framtid finns på ett nittiotal orter i landet – från Trelleborg i söder till Strömsund i norr. Projektet finansieras av Arbetsförmedlingen och Europeiska socialfonden. Ung framtid startade september 2014 och avslutas i juni 2018.

Ung framtid har funnits i Blekinge, Dalarna, Gävleborg, Jämtland, Skåne, Södermanland, Uppsala, Värmland, Västernorrland, Västra Götaland och Östergötland.

Målgrupp

Vänder sig till personer mellan 16 och 24 år, eller de mellan 16-29 år med etableringsplan eller tillhörande etableringsprogrammet.

Resultat

18 000 ungdomar har deltagit i Ung framtid. 7 av 10 av de som deltagit i projektet har börjat arbeta eller studera.

För kommentarer: Helena Titz, ungdomsstrateg, Arbetsförmedlingen Blekinge,  010-487 03 82
Presskontakt: Lena Lithner Soutkari, 010-486 9720

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se

Kontakt

  • Arbetsförmedlingen Blekinge
  • Lena Lithner Soutkari

    Regional press- och informationsansvarig


    010-486 9720

Prenumerera

Dokument & länkar