Månadsstatistiken för Blekinge län för april 2018

Här presenteras Arbetsförmedlingens månadsstatistik för april i korthet för Blekinge län. Statistiken baserar sig på uppgifter från Arbetsförmedlingens databaser.

Kort om april 2018 Blekinge län

(Inom parentes anges motsvarande siffror för april 2017)

 • 9,5 procent var inskrivna som arbetslösa (9,9).* Sammanlagt 7 116 personer (7 287) varav 1 577 inom etablering (2 134).

 • 14,5 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (17,2).* Sammanlagt 1 215 personer (1 384) varav 227 inom etablering (359).

 • 2 847 personer var öppet arbetslösa (3 243).
 • 4 269 personer deltog i program med aktivitetsstöd (4 044) varav 839 inom etablering (723).
 • 297 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (263).
 • 755 personer fick arbete (802) varav 23 inom etablering (29).
 • 15 personer varslades om uppsägning (64).

*Andel av den registerbaserade arbetskraften.

Länk till aktuell statistik för alla län och riket som helhet:

http://www.arbetsformedlingen.se/Om-oss/Statistik-prognoser/Manadsstatistik.html

Månadsstatistiken för maj publiceras 14 juni kl. 8.00

Bifogat finns ett fördjupande faktaunderlag. Det finns även en samling diagram som visar trenderna i statistiken över de senaste 20 åren.

 

För mer information: Olle Ahlberg, arbetsmarknadsanalytiker, Arbetsförmedlingen, 010-486 45 63
Presskontakt: Lena Lithner Soutkari, Arbetsförmedlingen, 010-486 97 20

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se

Kontakt

 • Arbetsförmedlingen Blekinge
 • Lena Lithner Soutkari

  Regional press- och informationsansvarig


  010-486 9720