Månadsstatistiken för Blekinge län för januari 2018

Här presenteras Arbetsförmedlingens månadsstatistik för föregående månad i korthet för Blekinge län. Statistiken baserar sig på uppgifter från Arbetsförmedlingens databaser.

Kort om januari 2018 Blekinge län
(Inom parentes anges motsvarande siffror för januari 2017)

•     10,2  procent var inskrivna som arbetslösa (10,5 %).* Sammanlagt 7 700 personer (7 820) varav 1 300 inom Etableringen (1 800).

•     16,2  procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (19,5 %).* Sammanlagt 1 390 personer (1 610) varav 230 inom Etableringen (325).

•     3 350 personer var öppet arbetslösa (3 640).

•     4 350 personer deltog i program med aktivitetsstöd (4 180) varav 650 inom Etableringen (700).

•     448 personer anmälde sig som nya öppet arbetslösa (500).

•     420 personer fick arbete (570).

•     13 personer varslades om uppsägning (5).

*Andel av den registerbaserade arbetskraften.

Månadsstatistiken för februari månad publiceras 12 mars 8:00

Bifogat finns ett fördjupande faktaunderlag, en karta med aktuell arbetslöshet i varje kommun i länet. Det finns även en samling diagram som visar trenderna i statistiken över de senaste 20 åren och en länk till aktuell statistik för alla län och riket som helhet.

https://www.arbetsformedlingen.se/Om-oss/Statistik-och-publikationer/Statistik/Manadsstatistik.html

För mer information:
Victor Tanaka, arbetsmarknadsanalytiker, Arbetsförmedlingen, 010-487 67 09 ,

Presskontakt: Lena Lithner Soutkari, Arbetsförmedlingen, 010-486 97 20

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se

Kontakt

  • Arbetsförmedlingen Blekinge
  • Lena Lithner Soutkari

    Regional press- och informationsansvarig


    010-486 9720