Näringslivslivet tar över som jobbmotor i Blekinge

 

Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsprognos för Blekinge 2017 och 2018 visar på fortsatt stark efterfrågan och den första verkliga återhämtningen sedan finanskrisen för Blekinges industri. Näringslivet har tagit över från den offentliga sektorn som jobblokomotiv och nästa år blir det fortsatt stark tillväxt inom den privata tjänstesektorn. Jobben blir fler, men sysselsättningsökningen dämpas något. Arbetslösheten minskar till 9,3 procent av arbetskraften i slutet av 2018. Bristyrkessituationen är en fortsatt utmaning.

– Bristyrkena omfattar både högskoleyrken och de som endast kräver yrkesgymnasium och därför måste vi jobba nära tillsammans med andra aktörer i Blekinge för att kunna hitta lösningar på dessa olika behov, säger David Fridlund, chef Arbetsförmedlingen i Blekinge. 

– Det gäller bland annat att få fler ungdomar och långtidsarbetslösa att studera vidare, men också att identifiera nyanlända med yrkes- och akademisk kompetens som relativt snabbt kan komma ut på arbetsmarknaden, menar David Fridlund.

Blekinges grundläggande strukturella problem med många arbetssökande som har svårt att konkurrera om jobben parallellt med arbetskraftsbrist inom många branscher finns kvar. I dagsläget har nästan var fjärde inskriven arbetslös i länet varit utan arbete i minst två år. För att inte denna grupp ska öka krävs bland annat omfattande utbildningsinsatser.

Svag ökning av arbetskraften
Arbetskraften har ökat de senaste åren, men under prognosperioden sker ökningen i allt svagare takt. 2017 år ökar den med nästan 560 personer och 2018 ökar den med endast 240 personer.

Arbetslösheten minskar både 2017 och 2018
Arbetslösheten minskar även 2017, men minskningen blir mer dämpad. I slutet av 2017 väntas 7 380  personer (9,7 procent av arbetskraften) vara arbetslösa och i slutet av 2018  7 060 personer (9,3 procent). Arbetslösheten fortsätter alltså minska, vilket delvis beror på att inflödet i Etableringsuppdraget inte blir lika stort.

Sammanfattning

 • 2017 ökar sysselsättningen med 710 personer (+ 1,0 %) och 2018 med 430 personer
 • (+ 0,6 %).
 • Första verkliga återhämtningen sedan finanskrisen för Blekinges industri
 • Näringslivet har tagit över den offentliga sektorns roll som jobblokomotiv
 • Privata tjänstesektorns starka tillväxt fortsätter nästa år
 • Arbetskraften ökar något.
 • Arbetslösheten minskar till 9,7 procent av arbetskraften i slutet av 2017 och 9,3 procent i slutet av 2018.
 • Förvärrad brist på personer med högre utbildning och särskilda yrkeskompetenser, t.ex. inom IT-branschen, industri, vård och omsorg samt bygg. Länets sysselsättningstillväxt hämmas av en konstant brist inom vissa yrken, t.ex. inom industrin och IT-sektorn, men också kockar inom restaurangbranschen.
 • Personer som behöver extra mycket stöd fortsätter öka och utgör majoriteten bland de arbetssökande, bland annat nyanlända och långtidsarbetslösa.

Fakta:

I Blekinge län ingick 357 arbetsställen inom det privat näringslivet. För offentlig verksamhet är undersökningen heltäckande inom kommuner och landsting. Dessutom görs intervjuer med ett urval av statliga arbetsställen. I hela undersökningen ingick 426 arbetsställen och svarsfrekvensen blev 80 procent.

Brist- och överskottsyrken
Nedan listas ett urval av yrken som bedöms vara förknippade med en brist- respektive överskottssituation i Blekinge 2017-2018.

Urval av bristyrken

 • Svetsare, lackerare, maskinställare, industrielektriker samt plåtslagare
 • Kockar, servitörer samt bagare och konditorer
 • Företagssäljare samt receptarier
 • Elektriker, träarbetare, murare samt VVS-montörer
 • Soldater
 • Mjukvaru- och systemutvecklare samt systemanalytiker och IT-arkitekter
 • Ingenjörer (bygg samt maskinteknik)
 • Förskollärare, grundkolelärare, gymnasielärare, SFI- samt Sva-lärare
 • Psykologer, fysioterapeuter, arbetsterapeuter samt tandsköterskor
 • Barnmorskor, sjuksköterskor, undersköterskor samt läkare

Överskottsyrken

 • Truckförare och lagerpersonal
 • Vaktmästare
 • Kassapersonal samt butikssäljare (dagligvaror)
 • Banktjänstemän

 

För kommentarer: David Fridlund, chef Arbetsförmedlingen Blekinge, 010-488 17 09
För information: Victor Tanaka, utredare 010-487 67 09
Presskontakt:  
Nada Nedelén, verksamhetssamordnare, Arbetsförmedlingen Blekinge, 010-486 72 81
Lena Lithner Soutkari, 010-486 9720

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se

Kontakt

 • Arbetsförmedlingen Blekinge
 • Lena Lithner Soutkari

  Regional press- och informationsansvarig


  010-486 9720