Små, men positiva förbättringar på Blekinges arbetsmarknad

Situationen på Blekinges arbetsmarknad är fortfarande svår, men i oktober syns det positiva förändringar på flera områden. Antalet lediga jobb har ökat något, fler har fått arbete och varselnivån var låg. Även antalet arbetslösa har minskat något och minskningen gäller även ungdomarna.

– Även om det är små förbättringar är det viktiga signaler med tanke på att Blekinge är ett litet län, säger Nada Mladenovic, chef på Arbetsförmedlingen i Karlskrona och Ronneby.

– Vi försöker utnyttja de öppningar som finns på arbetsmarknaden och visa på olika lösningar för de som söker arbete. Den 18 november har vi till exempel öppet hus med information om att starta eget. Intresserade kan få tips vad de ska tänka på för att kunna komma vidare med sina företagsidéer, berättar Nada Mladenovic

Fler fick arbete och färre varsel
I oktober fick 909 personer som varit inskrivna vid Arbetsförmedlingen arbete, vilket är 85 fler än i oktober förra året.

Länets arbetsgivare anmälde i oktober 510 lediga platser, vilket är 29 fler än förra året. Flest nyanmälda platser finns inom branscherna vård- och omsorg och finansiell verksamhet (företagstjänster).

I oktober varslades 23 personer om uppsägning, jämfört med 84 för ett år sedan. Varselnivåerna kan dock variera kraftigt mellan månaderna.

Något färre arbetslösa – även färre ungdomar
8 295 personer (11,2 procent) var inskrivna som arbetslösa oktober, jämfört med 8 379 personer för ett år sedan. Antalet inskrivna arbetslösa har alltså minskat med 1,0 procent på ett år.

Arbetslösheten i länets kommuner

 • Karlshamn: 10,3 procent (- 0,4 procentenheter)
 • Karlskrona: 10,8 procent (+ 0,3 procentenheter)
 • Olofström: 13 procent (- 0,8 procentenheter)
 • Ronneby: 12,6 procent (-0,4 procentenheter)
 • Sölvesborg: 10,3 procent (- 0,7 procentenheter)

Ungdomsarbetslösheten i Blekinge är fortfarande högst i Sverige, men antalet arbetslösa ungdomar minskade i oktober med 42 personer. 2 551 personer mellan 18 och 24 år var inskrivna som arbetslösa

Fler har anställning med stöd

I oktober hade 2 115 personer i Blekinge anställning med stöd, vilket är en ökning med 12.4 procent i jämförelse med fjol. Anställning med stöd har ökat för både män (10,3 procent) och kvinnor (16 procent) i jämförelse med oktober månad 2012.

-Det kan vara stöd i form av lönebidrag för personer med funktionsnedsättning som leder till nedsatt arbetsförmåga eller anställningsstöd för de som varit arbetslösa längre tider, säger Carina Hubertsson, chef Arbetsförmedlingen Karlshamn Olofström Sölvesborg Bromölla.

- Det gör att även de här personerna får större bättre möjlighet att komma in i arbetslivet. Många arbetsgivare får också en ny kompetens som de kanske hade missat annars, så det är positivt för båda parter, menar Carina Hubertsson.

Fakta om statistiken
Notera att den arbetslöshetsstatistik som Arbetsförmedlingen redovisar inte är den officiella arbetslösheten utan att den istället redovisas av Statistiska centralbyrån (SCB) i deras Arbetskraftsundersökning (AKU).

Arbetsförmedlingens arbetslöshetsstatistik bygger på olika kategorier av arbetssökande som är inskrivna på Arbetsförmedlingen. En av dessa är öppet arbetslösa – alltså de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete. En annan är sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns tillsammans inskrivna arbetslösa. Andelen öppet arbetslösa och/eller sökande i program med aktivitetsstöd anges numera i förhållande till en registerbaserad arbetskraft.

Mer information om Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik

Mer information om SCB:s arbetskraftsundersökning:

November månads arbetsmarknadsstatistik publiceras 18 december 2013.

För kommentarer:
Nada Mladenovic, chef Arbetsförmedlingen Karlskrona   Ronneby  010-486 72 81
Carina Hubertsson, chef Arbetsförmedlingen Karlshamn   Olofström Sölvesborg Bromölla 010-486 44 78
För information: Vera Opacic, utredare 010-488   17 94
Presskontakt: Lena Lithner Soutkari,  010-486 9720

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se

Kontakt

 • Arbetsförmedlingen Blekinge
 • Lena Lithner Soutkari

  Regional press- och informationsansvarig


  010-486 9720