Stark arbetsmarknad i Blekinge trots hög arbetslöshet

 

Utvecklingen i mars tyder på en stark arbetsmarknad i Blekinge. Arbetslösheten minskade i alla kommuner och fler fick arbete jämfört med samma tid förra året. Antalet anställningar med stöd ökar och gäller både nystartsjobb och personer med funktionsnedsättningar. Inflödet i etableringsuppdraget har dämpats efter att ha ökat stadigt sedan i somras. Arbetslösheten är hög bland gruppen utomeuropeiskt födda, men samtidigt får fler i denna grupp nu arbete.

– En stark arbetsmarknad ger nya jobböppningar och då är det viktigt att även de som står lite längre ifrån arbetsmarknaden också får en chans. Här har vi olika anställningsstöd som kan fungera som ”dörröppnare”, säger David Fridlund, chef på Arbetsförmedlingen i Blekinge.

– Oavsett om man är ung, ny i Sverige eller gått utan arbete länge är det värdefullt att få chansen att skaffa sig färsk arbetslivserfarenhet och nya kontakter som kan leda vidare till arbete eller studier, säger David Fridlund.

I mars fick 860 av alla som var inskrivna vid Arbetsförmedlingen i Blekinge arbete, vilket är 48 personer fler än mars för ett år sedan. De senaste månaderna har flerpersoner fått arbete jämfört med året innan och denna utveckling fortsatte i mars.

Arbetslösheten minskade åter i alla länets kommuner  
7 500 personer var inskrivna som arbetslösa i slutet av mars vilket är en minskning med 460 personer och motsvarar 10,2 procent av arbetskraften. Arbetslösheten i Blekinge minskade åter i alla kommuner, även om minskningen i Ronneby var marginell.
Den relativa arbetslösheten i mars för länets kommuner och förändringen i antal:

• 9,9 procent i Karlshamn (- 30 personer jämfört med mars 2016)

• 8,7 procent i Karlskrona (- 276 personer)

• 11,5 procent i Olofström (- 69 personer)

• 13,9 procent i Ronneby (- 10 personer)

• 9,2 procent i Sölvesborg (- 75 personer)

Ungdomsarbetslösheten minskar kraftigt, men fortfarande hög
I mars var 1 473 personer i åldern 18-24 år utan arbete, vilket är 317 färre än för ett år sedan och motsvarar 18,1 procent av arbetskraften. Även om Blekinge åter har landets högsta ungdomsarbetslöshet är trenden positiv med en stadig minskning. Utvecklingen bromsas upp av att ökningen av utomeuropeiskt födda i gruppen. Alla kommuner har en ungdomsarbetslöshet på minst 16 procent, vilket är långt över riksgenomsnittet (11 %).

Fortfarande anmäls många lediga platser
I mars anmälde länets arbetsgivare 2 010 lediga platser, vilket är en knapp ökning (+21 platser) jämfört med för ett år sedan. Sedan halvårsskiftet 2016 är trenden svagare inflöde av nyanmälda platser.  Förra året var antalet anmälda vikariats- och ferieplatser exceptionellt många. I år har platserna inom vård- och omsorgssektorn minskat, medan den privata tjänstesektorns annonseringar ökat kraftigt inför den kommande sommaren. Platsinflödet i Blekinge är dock fortfarande på en hög nivå.

Få varsel i mars
Under mars varslades 8 personer om uppsägning i Bleking. De senaste tolv månaderna har i genomsnitt 34 personer varslats per månad.

Kort om arbetsmarknaden för Blekinge län mars
Inom parentes anges motsvarande siffror för mars 2016

 • 10,2  procent var inskrivna som arbetslösa (10,8 %), sammanlagt 7 500  personer  (7 950)  varav  1 820 inom etablering  (1 500)
 • 18,1  procent av ungdomarna var inskrivna som arbetslösa (21,4 %), sammanlagt  1 470  personer  (1 780) varav  361 inom etablering  (207)
 • 3 250 personer  var öppet arbetslösa  (3 330)  varav  1 010 inom etablering  (880)
 • 4 260 personer deltog i program med aktivitetsstöd  (4 630), varav 810 inom etablering  (620)
 • 365 personer anmälde sig som nya öppet arbetslösa (355), varav 77 inom etablering (68)
 • 860  personer fick arbete (810),  varav 23 inom etablering  (23)
 • 8 personer varslades om uppsägning  (69)

*Andel av den registerbaserade arbetskraften.

Månadsstatistiken för april publiceras 10 maj kl. 8:00

Fakta om statistiken
Arbetsförmedlingens månadspressmeddelanden redovisar myndighetens verksamhetsstatistik. Redovisningen bygger på Arbetsförmedlingens registeruppgifter om bland annat inskrivna arbetslösa och om nyanmälda lediga platser. Arbetsförmedlingens arbetslöshetsstatistik redovisar olika kategorier av arbetssökande som är inskrivna på Arbetsförmedlingen. En av dessa är öppet arbetslösa – alltså de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete. En annan är sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns tillsammans inskrivna arbetslösa. Andelen inskrivna arbetslösa anges i förhållande till en registerbaserad arbetskraft.

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik tillhör inte Sveriges officiella statistik. Den officiella arbetslöshetsstatistiken redovisas av Statistiska centralbyrån (SCB) i deras Arbetskraftsundersökning (AKU).

Mer information om Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik

Mer information om SCB:s arbetskraftsundersökning

 

För kommentarer: David Fridlund, chef Arbetsförmedlingen Blekinge 010-488 17 09
För information: Victor Tanaka, analytiker, 010-487 67 09
Presskontakt: Lena Lithner Soutkari, pressansvarig, 010-486 97 20

 

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se

Kontakt

 • Arbetsförmedlingen Blekinge
 • Lena Lithner Soutkari

  Regional press- och informationsansvarig


  010-486 9720