Utbildningsmässa ska få fler nyanlända i Blekinge i jobb

Tisdag den 12 november anordnar Arbetsförmedlingen en utbildningsmässa i Karlshamn för nyanlända arbetssökande inom etableringsuppdraget i Blekinge och nordöstra Skåne*. Syftet med mässan är att fler ska utbilda sig och därmed få bättre möjlighet att få arbete. Cirka 100 sökande inom Etableringen är inbjudna och på mässan får de information om vilka utbildningar som finns. På plats finns både personal från Arbetsförmedlingen och tolkar för arabiska, persiska, dari, somaliska, ryska och serbrokroatiska.

Arbetsmarknadsutbildningarna som presenteras har olika inriktning och utbildningsanordnare kommer både från Kristianstad och Blekinge, bland annat JB Kompetens, Montico, Yrkessvenska, Grönlunds, Folkuniversitetet, Alphace, Lernia och Iris Hadar

I Blekinge finns idag cirka 530 personer inom etableringsuppdraget.

En nyhet i år är praktiskt basår som innebär att personer över 30 år som har högst 9-årig grundskola i ett år kan kombinera arbetsträning/praktik med utbildning. Arbetsgivare som tar emot praktikanten får ett handledararvode.

Tid: Tisdag 12 november klockan 10-14 (arbetssökande från Blekinge är på mässan kl 12-14)
Plats: Campus Karlshamn, Biblioteksgatan i Karlshamn, i samma byggnad som Gourmet Grön

Fakta:
Den så kallade Etableringsreformen som trädde i kraft i december 2010 innebär att Arbetsförmedlingen har ett samordnande ansvar för att erbjuda vissa nyanlända invandrare insatser för att de ska kunna etablera sig på arbetsmarknaden.

Under denna tid, högst 24 månader, har man en etableringsplan som beskriver hur vägen till arbete eller studier ser ut. Det finns möjlighet att ha en etableringslots som ger den arbetssökande stöd i att söka arbete och att komma in det svenska samhället.

*Kristianstad, Osby, Östra Göinge, Broby och Bromölla kommun.

För information: Anne-Marie Dabergott, sektionschef   Arbetsförmedlingen Karlskrona Samverkan, 010-486 07 40
Presskontakt: Lena Lithner Soutkari, 010-486 9720

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se

Kontakt

  • Arbetsförmedlingen Blekinge
  • Lena Lithner Soutkari

    Regional press- och informationsansvarig


    010-486 9720

Prenumerera

Dokument & länkar