Arbetsförmedlingen intervjuar länets arbetsgivare om framtiden

Under de närmaste veckorna kommer ungefär 500 arbetsgivare i Dalarnas län att ha intervjuats av Arbetsförmedlingen. Intervjuerna är ett sätt att ta reda på framtidsutsikterna och hur läget är på arbetsmarknaden inför den prognos som presenteras i mitten av juni.

Över 16 500 arbetsgivare över hela landet, drygt 14 000 privata och drygt 2 200 offentliga, får besök av Arbetsförmedlingen. De får besvara frågor om hur de ser på framtiden, hur många anställda de har och också om de har planer på att anställa fler.

– Intervjuerna är stommen i vårt arbete med prognosen, men det är också värdefulla arbetsgivarkontakter för arbetsförmedlarna. Kontakterna gör det också lättare för oss att matcha arbetssökande mot arbetsgivarens rekryteringsbehov och stötta de arbetssökande som behöver hjälp att ta sig in på arbetsmarknaden, säger arbetsmarknadsanalytiker Jan Sundqvist.

Prognosen blir allt viktigare

Materialet från intervjuerna bearbetas av Arbetsförmedlingens analysavdelning och sammanställs i en prognos om arbetsmarknadsutsikterna i varje län för åren 2017 och 2018. Det görs också en rikstäckande prognos.

– Prognosen blir allt viktigare när bristen på arbetskraft blir allt större och vi måste ta tillvara till exempel nyanländas erfarenheter och kunskaper på ett bra sätt. Den är också viktig för att nå ut till exempelvis utbildningsväsendet om vad som kommer att vara bristyrken på längre sikt, säger arbetsförmedlingschef Peter Heidkamp.

Vad frågar arbetsförmedlarna?

Intervjuerna handlar bland annat om efterfrågan av varor och tjänster, sysselsättningsutveckling, upplevd brist på arbetskraft och vilken kompetens som länets arbetsgivare är i behov av i nuläget och inför framtiden.

Arbetsförmedlingen har gjort prognoser sedan 1960-talet. De presenteras två gånger per år, nästa gång den 13 juni. Prognoserna har genom åren visat sig vara mycket träffsäkra.

För kommentarer och information:
Peter Heidkamp, arbetsförmedlingschef Falun, Borlänge, Säter, Gagnef, Leksand och Rättvik, 010-486 41 16

Jan Sundqvist, arbetsmarknadsanalytiker, 010-486 48 42

Presskontakt:
Mariette Roxström, press- och informationsansvarig, 010-486 90 45

Följ oss på Twitter: @PressAf

ARBETSFÖRMEDLINGEN
Vi medverkar till att arbetsgivare får arbetskraft och arbetssökande jobb. 
Ring oss på 0771-600 000 eller besök närmaste arbetsförmedling.
www.arbetsformedlingen.se

Taggar:

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se

Kontakt

  • Arbetsförmedlingen Dalarna

Prenumerera

Dokument & länkar