Arbetslösheten har vänt uppåt, men variationen är stor mellan kommunerna

Arbetslösheten ökar i länet, men i flera kommuner är den lägre än 5 procent. Av dem som är arbetslösa har 14 procent varit utan arbete i mer än två år. Det är en betydligt lägre andel än i hela landet i genomsnitt.

I Dalarnas län var 7,2 procent (9 497 personer) av arbetskraften arbetslösa i oktober. Det är en ökning från 6,8 procent (9 068 personer) för ett år sedan. Men i flera av Dalarnas kommuner är arbetslösheten, och därmed utbudet av arbetskraft, så låg att det kan vara svårt för arbetsgivare att hitta den kompetens de behöver. I kommunerna Säter, Gagnef, Malung-Sälen, Vansbro, Mora, Leksand och Smedjebacken är arbetslösheten under 5 procent i oktober. Fyra kommuner i Dalarna har en arbetslöshet som är högre än landets genomsnitt, som är 7,8 procent. Det är Avesta (13,4 procent), Ludvika (9,4 procent), Hedemora (9,3 procent) och Borlänge (9,0 procent). Men i ett riksperspektiv är även dessa nivåer låga.

— En låg arbetslöshet är i sig inget eftersträvansvärt, eftersom det kan bli ett hinder för de företag och organisationer som växer eller som behöver ersättningsrekrytera för pensionsavgångar. Ju fler arbetssökande det finns, desto lättare är det för arbetsgivarna att hitta rätt kompetens, förklarar arbetsmarknadsanalytiker Jan Sundqvist.

Problemen uppstår om arbetssökande stannar länge i arbetslöshet. Det tar i genomsnitt 30 veckor för en arbetssökande i Sverige att få ett arbete. En längre tid utan arbete är en indikation på att de kompetenser den arbetssökande har eller de yrken han eller hon söker inte efterfrågas i tillräcklig utsträckning.

— En breddning av det egna utbudet genom påbyggnadsutbildning eller genom att söka jobb aktivt även i andra delar av landet kan vara en lösning för den enskilde, säger arbetsförmedlingschef Peter Heidkamp.

Andelen som är utan arbete under lång tid är lägre i länet än i landet

I Dalarnas län är andelen arbetslösa med långa tider utan arbete lägre än i hela landet i genomsnitt. 14 procent (1 346 personer) av de arbetslösa i länet har varit utan arbete i mer än två år. I hela landet i genomsnitt är andelen 19,4 procent. I Dalarnas län har andelen ökat på ett år med 0,2 procentenheter, medan den ökat med 0,8 procentenheter i hela Sverige i genomsnitt.

Kort om oktober 2015, Dalarnas län

(Inom parentes anges motsvarande siffror för oktober 2014)

  • 7,2 procent var inskrivna som arbetslösa (6,8)*

  • 13,4 procent i åldern 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (14,0)**

  • Antal inskrivna arbetslösa uppgick till 9 497 personer (9 068)

  • 1 077 personer fick arbete (1 307)

  • 46 personer varslades om uppsägning (68)

  • 801 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (912)

  • 1 933 nya lediga platser anmäldes (1 596)

* Inskrivna arbetslösa som andel (%) av den registerbaserade arbetskraften 16-64 år

** Inskrivna arbetslösa som andel (%) av den registerbaserade arbetskraften 18-24 år

Fakta om statistiken
Arbetsförmedlingens månadspressmeddelanden redovisar myndighetens verksamhetsstatistik. Redovisningen bygger på Arbetsförmedlingens registeruppgifter om bland annat inskrivna arbetslösa och om nyanmälda lediga platser. Arbetsförmedlingens arbetslöshetsstatistik redovisar olika kategorier av arbetssökande som är inskrivna på Arbetsförmedlingen. En av dessa är öppet arbetslösa – alltså de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete. En annan är sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns tillsammans inskrivna arbetslösa. Andelen inskrivna arbetslösa anges i förhållande till en registerbaserad arbetskraft.

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik tillhör inte Sveriges officiella statistik. Den officiella arbetslöshetsstatistiken redovisas av Statistiska centralbyrån (SCB) i deras Arbetskraftsundersökning (AKU).

Mer information om Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik

Mer information om SCB:s arbetskraftsundersökning

Aktuell månadsstatistik

Statistik för län och kommuner

Arbetsmarknadsstatistik för november publiceras 14 december klockan 8.

För kommentarer:
Peter Heidkamp, arbetsförmedlingschef Falun, Borlänge, Säter, Gagnef, Leksand och Rättvik, 010-486 41 16

För information:
Jan Sundqvist, arbetsmarknadsanalytiker, 010-486 48 42

Presskontakt:
Mariette Roxström, press- och informationsansvarig, 010-486 90 45

ARBETSFÖRMEDLINGEN
Vi medverkar till att arbetsgivare får rätt arbetskraft och arbetssökande får jobb.
Ring oss på 0771-416 416 eller besök närmaste arbetsförmedling.
www.arbetsformedlingen.se

Taggar:

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se

Kontakt

  • Arbetsförmedlingen Dalarna