Arbetslösheten minskar mest bland kvinnorna i Dalarna

Arbetslösheten i länet minskar, både i andel och antal, jämfört med oktober 2012. Den största minskningen finns bland kvinnorna i norra Dalarna. Under det senaste året var omsättningen till arbete bland nyanlända i länet 24,2 procent. Det placerar Dalarna bland landets sju bästa på att erbjuda arbete till nyanlända.

I oktober var 7,5 procent av länets registerbaserade arbetskraft öppet arbetslösa eller deltog i program. Det är 197 färre än för ett år sedan och en minskning med 0,1 procentenhet. Totalt i landet var andelen 8,5 procent och med en minskning på 0,1 procentenhet, men antalet arbetslösa i hela landet ökade jämfört med förra året.

– Bland kvinnor minskade dock arbetslösheten i landet totalt med 316 personer. Det var Dalarnas län som stod för nästan hela den minskningen (253 personer) och Mora, Orsa och Älvdalen stod för hälften (155 personer) av minskningen, berättar utredare Jan Sundqvist.

Minskad arbetslöshet och ökning av lediga jobb i norra Dalarna

Mora och Älvdalen hade även denna månad länets största procentuella minskning av arbetslösheten med vardera 1,7 procentenheter. Samtidigt var omsättningen till arbete bland ungdomar i topp i länets nordliga kommuner.

Tf arbetsförmedlingschef Mirzal Celhasic förklarar den minskade arbetslösheten i norr med en stark efterfrågan på arbetskraft.

– De lediga jobben i Mora, Orsa och Älvdalen har ökat med drygt 20 procent jämfört med förra året. Detta visar mycket konkret att det finns ett stort behov av ersättningsrekryteringar på grund av det pågående generationsskiftet, förklarar Mirzal Celhasic.

Bra omsättning till arbete bland nyanlända

För Dalarnas arbetsmarknad är det viktigt att ta tillvara de kompetenser som finns hos alla nyanlända, eftersom de kommer att vara en viktig resurs framöver. Med nyanländ menas personer som är födda utrikes och i normalfallet har vistats i Sverige kortare tid än tre år sedan de fått uppehållstillstånd. Omsättningen till arbete bland nyanlända i Dalarnas län under november 2012 till oktober 2013 var 24,2 procent.

– Dalarna är därmed bland de sju bästa regionerna i landet på att erbjuda arbete till nyanlända, säger arbetsförmedlingschef Peter Heidkamp.

Kort om oktober 2013, Dalarnas län

Siffror inom parentes är motsvarande för ett år sedan.

1 459 personer fick arbete (1 614)
1 018 lediga jobb anmäldes (1 114)
9 945 personer var inskrivna som arbetslösa (10 142)
2 484 ungdomar 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (2 711)
973 anmälde sig som arbetslösa (1 124)
7,5 procent var arbetslösa (7,6)
16,2 procent ungdomar var arbetslösa (17,7)

Mer information om arbetsmarknadsläget finns i bilagan.

Statistik för län och kommuner finns på www.arbetsformedlingen.se/statistik.

Fakta om statistiken
Notera att den arbetslöshetsstatistik som Arbetsförmedlingen redovisar inte är den officiella arbetslösheten utan att den istället redovisas av Statistiska centralbyrån (SCB) i deras Arbetskraftsundersökning (AKU).

Arbetsförmedlingens arbetslöshetsstatistik bygger på olika kategorier av arbetssökande som är inskrivna på Arbetsförmedlingen. En av dessa är öppet arbetslösa – alltså de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete. En annan är sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns tillsammans inskrivna arbetslösa. Andelen öppet arbetslösa och/eller sökande i program med aktivitetsstöd anges numera i förhållande till en registerbaserad arbetskraft.

Mer information om Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik

Mer information om SCB:s arbetskraftsundersökning

Arbetsmarknadsstatistik för november publiceras 18 december klockan 8.

För kommentarer:
Peter Heidkamp, arbetsförmedlingschef Falun, Borlänge-Säter, Gegner-Leksand-Rättvik, 010-486 41 16
Mirzal Celhasic, tf arbetsförmedlingschef Mora-Orsa-Älvdalen och Malung-Vansbro, 010-486 19 81

För information:
Jan Sundqvist, utredare, 010-486 48 42

Presskontakt:
Mariette Roxström, press- och informationsansvarig, 010-486 90 45

Taggar:

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se

Kontakt

  • Arbetsförmedlingen Dalarna